logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Lekarz, Farmaceuta

Komunikaty dla Lekarza i Farmaceuty


Szczepienia przeciw COVID-19 od 1 lipca

2023-07-03
Przypominamy, że z dniem 30 czerwca br. ostatnim obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego wygasają uprawnienia farmaceutów do realizacji szczepień przeciw COVID 19. W związku z tym od 1 lipca nie...

Aneksowanie umowy na realizację recept – zmiana rachunku bankowego

2023-05-26
Aktualizacja załącznika Instrukcja aneksowania umowy na realiz.recept zmiana rach.bank.Aktualizacja daty przy treści głównej...

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wzrostu wartości ryczałtu dedykowanego lekom recepturowym

2023-05-26
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz....

Nowy wzór recepty w postaci papierowej.

2021-06-10
Nowy wzór recepty w postaci papierowej W związku ze zmianą rozporządzenia MZ w sprawie recept z dnia 23 grudnia 2020 r., które wprowadziło nowy wzór recepty papierowej informujemy że przedmiotowa zmia...

Komunikat w sprawie umów na szczepienia przeciwko grypie

2020-10-08
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że zawarł pierwsze umowy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na przekazywanie środków finansowych z przez...

Komunikat w sprawie omyłkowego zamknięcia statusu recepty

2020-09-01
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz...

Komunikat dotyczący wystawiania recept dla pacjentów powyżej 75 roku życia

2020-07-03
Od 1 października 2020 r. recepty 75 wystawią nie tylko lekarz i pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, ale również inni pracownicy medyczni 1 lipca 2020 r. w życie wchodzą przepisy przyznające...

Komunikat w sprawie reguł weryfikacyjnych w zakresie e-recepty

2020-05-27
Dolnośląski OW NFZ przekazuje komunikat przygotowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w sprawie reguł weryfikacyjnych w zakresie e recepty po stronie Systemu e zdrowie P1 ....

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie pobierania zakresów numerów recept przez farmaceutów

2020-05-06
Dolnośląski Oddział NFZ przekazuje komunikat Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie pobierania zakresów numerów recept przez farmaceutów....

Szkolenie w zakresie e-recepty, e-skierowania oraz Internetowego Konta Pacjenta

2019-12-19
Narodowy Fundusz Zdrowia we Wrocławiu we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia CSIOZ zaprasza na BEZPŁATNE szkolenie w zakresie e recepty, e skierowania oraz Internetowego Kon...