logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie Centrum Zdrowia Psychicznego.

2023-09-22
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 21 września 2023 r. zostało unieważnione postępowanie poprzedzające zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w...

Zaproszenie do składania Wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w Centrach zdrowia psychicznego na rok 2023.

2023-09-21
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 21 września 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie poprzedzające zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w cen...

Komunikat o ogłoszeniu postępowania konkursowego w rodzaju świadczeń - leczenie szpitalne

2023-09-21
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 21 września 2023 r. zostało ogłoszone następujące postępowanie konkursowe, poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń...

Ogłoszenie o zmianie harmonogramu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

2023-09-21
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zmianie ulega termin składania ofert w ramach postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej...

Komunikat o ogłoszeniu postępowania konkursowego w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

2023-09-20
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 20 września 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowo...

Ogłoszenie o zmianie harmonogramu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

2023-09-20
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zmianie ulega termin składania ofert i termin otwarcia ofert w ramach postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świ...

Informacja o ogłoszeniu postępowań uzupełniających w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

2023-09-20
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 20 września 2023 r. roku zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w...

Ogłoszenie o zmianie daty rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

2023-09-20
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zmianie ulega data rozstrzygnięcia postępowania poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaj...

Ogłoszenie o zmianie daty otwarcia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne

2023-09-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zmianie ulega data otwarcia postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczeni...

Aktualizacja Plan zakupu 2023

2023-09-18
W zał. tabela B 2...