logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Ogłoszenie Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z dnia 24 września 2021 r.

2021-09-24
Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w sezon...

Ogłoszenie o wniesieniu odwołania

2021-09-23
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o wniesieniu odwołania od rozstrzygnięcia postępowania Nr 01 21 000054 STM 07 1 07.0000.400.02 01 przez Ekodent Sp. z o.o. W załączeniu ogłoszenie o wniesi...

Ogłoszenie o zmianie terminu w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo szpitalne

2021-09-22
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w poniższym postępowaniu konkursowym, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznic...

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

2021-09-21
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 20 września 2021 roku zostały ogłoszone postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zd...

Ofertowanie 13.58.0920

2021-09-21
Wersja 13.58.0920 2021 09 20 Naniesiono poprawki na wydruki załączników w postępowaniu RTM, eliminując tym samym niespójności ze wzorem....

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

2021-09-17
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że ulega zmianie termin rozstrzygnięcia postępowań nr 01 21 000056 LSZ 03 5 01, 01 21 000057 LSZ 03 5 01, 01 21 000058 LSZ 03 5 0...

Ofertowanie 13.57.0916

2021-09-17
Wersja 13.57.0916 2021 09 16 Wykonano naprawę funkcjonalności edycji oraz wydruku ankiet dla postępowań w rodzaju Psychiatria i leczenie uzależnień....

WAŻNE: Informacja dotycząca rozliczania świadczeń w ramach Funduszu Medycznego

2021-09-15
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 października 2020 roku o Funduszu Medycznym Dz.U. z 2020, poz.1875 oraz uruchomieniem procesu oznaczenia i naliczania świadczeń zakwalifikowanych do Fun...

Ogłoszenie o zmianie terminów w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

2021-09-13
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w poniższym postępowaniu konkursowym, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulato...

Komunikat dot. wzrostu wartości ryczałtu

2021-09-09
W związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania szpitali, w tym wynagrodzeń, informujemy o planowanym podniesieniu wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia. Przewiduje się podniesienie ceny jednostki...