logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu konkursowym w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

2024-03-04
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu nr 01 24 000079 SOK 11 1 11.1210.053.02 01 ogłoszonym w dniu 19.02.2024...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

2024-03-01
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych 01 24 000036 POZ 0112 01.0000.162.16 01 01 24 000037 POZ 0112 01.000...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za luty 2024r.

2024-02-29
Wydział Ekonomiczno Finansowy informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za luty 2024 r. w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79 79...

Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych w rodzaju świadczeń profilaktyczne programy zdrowotne – umowy od 1 lipca 2024 r

2024-02-28
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 28 lutego 2024 r. zostały ogłoszone następujące postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opi...

Realizacja świadczeń dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 9b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

2024-02-28
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że świadczeniodawcy, którzy nawiązują współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego dla mieszkańców w zakresie realizacji świ...

Wytyczne postępowania w astmie i POCHP dla świadczeniodawców posiadających umowy w rodzaju poz w zakresie: świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej.

2024-02-27
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia udostępnia w załączeniu komplet dokumentów „Opieka koordynowana w astmie i POCHP – wytyczne postępowania”, opracowanych przez Konsultantów Kr...

Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych w rodzaju świadczeń – ambulatoryjna opieka specjalistyczna

2024-02-26
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 26 lutego 2024 r. zostały ogłoszone następujące postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opi...

Komunikat przypominający o zaproszeniu na spotkanie informacyjne dotyczące postępowań konkursowych w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – obowiązywanie umów od 1 lipca 2024 r.

2024-02-23
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców biorących udział w postępowaniach konkursowych w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie na spotkanie...

Zaproszenie do składania Wniosków o zawarcie umowy poprzedzającej zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2024.

2024-02-22
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 22 lutego 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie poprzedzające zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centr...

Informacja o ogłoszeniu postępowań uzupełniających w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

2024-02-20
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 20 lutego 2024 r. roku zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotn...