logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od lipca 2021 roku do grudnia 2021 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów

2022-01-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w wyniku przeprowadzonej weryfikacji przedstawionych do rozliczeń list świadczeniobiorców zaliczonych do zapłaty za okres od li...

Zasady uruchamiania transportu sanitarnego (zespołu transportowego COVID-19), wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19(obowiązują od 24 stycznia 2022 roku)

2022-01-19
Zasady uruchamiania transportu sanitarnego zespołu transportowego COVID 19 , wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID 19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narod...

Informacja o ogłoszeniu postępowania konkursowego w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

2022-01-14
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 14.01.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie, poprzedzające zawarcie umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie noc...

WAŻNA informacja dotycząca terminu przekazania danych sprawozdawczych za rok 2021

2022-01-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina1, że Świadczeniodawcy zobowiązani są do składania dokumentów rozliczeniowych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc pop...

Ogłoszenie Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego

2022-01-11
Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w se...

Informacja dotycząca składania dokumentacji rozliczeniowej odnośnie premii motywacyjnej związanej ze szczepieniami przeciwko chorobie COVID-19 dla świadczeniodawców realizującym świadczenia lekarza POZ

2022-01-11
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 29 10 2021r. Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że dane o rodzaju premii cząstkowa, całościowa i jej wysokości dostę...

Profilaktyka 40 PLUS – składanie wniosków

2022-01-11
Profilaktyka 40 PLUS – składanie wnioskówDyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zaprasza Państwa do składania wniosków o zawarcie umów na realizację programu pilotażowego Profilaktyka 40...

Zmiana terminu zaczytywania plików całościowych POZ/KAOS za styczeń 2022 r.

2022-01-10
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że pliki z listami podopiecznych POZ KAOS będą importowane zaczytywane do SINFZ do 13 stycznia 2022 r. W przypadku py...

Informacja o wskaźnikach realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie OŚRODKA ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ

2022-01-04
W związku z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z późn. zm., D...

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOC II/III)

2021-12-31
Informuję, że w wyniku postępowania 01 22 000004 SOK 11 6 11.1450.100.02 06 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem...