logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Przerwa w działaniu systemów

2022-06-29
Informujemy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia istotnych prac serwisowych w najbliższy weekend tj. od dnia 01.07.2022 od godziny 20.00 do dnia 02.07.2022 do godziny 15.00 nastąpi przerwa w...

Uwaga na próby wyłudzenia danych osobowych pacjentów

2022-06-24
Kolejny raz docierają do nas niepokojące sygnały o próbach wyłudzenia danych pacjentów z placówek medycznych przez osoby podające się za pracowników Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia l...

Ogłoszenie o zmianie daty rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

2022-06-21
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zmianie ulega data rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr 01 22 000099 PSY 04 1 04.1740.007.02 01 prowadzonego w sprawie...

Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wydłużenie terminu

2022-06-15
Informujemy, iż w odpowiedzi na liczne prośby ze strony podmiotów do dnia 24 czerwca 2022 r. przedłużony został termin przesyłania do Centrum e Zdrowia CeZ wypełnionego formularza ankietowego dot. b...

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych

2022-06-07
Prezes AOTMiT zwraca się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne o udostępnienie danych dotyczących realizacji świadczeni...

Komunikat w sprawie ceny oczekiwanej jednostek rozliczeniowych w postępowaniach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

2022-05-31
W ogłoszonych 30 maja 2022 roku postępowaniach w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2022 i w latach następnych w rodzaju leczenie szpitalne w...

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

2022-05-31
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 1 czerwca 2022 roku ogłoszono poniższe postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opiek...

Komunikat w sprawie warunków zawierania umów i rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta w 2022 roku

2022-05-31
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z § 3 ust. 1. Zarządzenia nr 66/2022/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 maja 2022 r...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za maj 2022r.

2022-05-31
Wydział Ekonomiczno Finansowy informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za maj 2022 r. w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79...

Wsparcie cyberbezpieczeństwa w placówkach medycznych

2022-05-30
Nawet 900 tys. zł mogą otrzymać z NFZ placówki medyczne na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. O środki mogą wnioskować szpitale, które realizują świadczenia w ramach...