logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

WAŻNE - rozliczanie "3% wartości świadczeń" (w związku z zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ "COVID-19") – ogłoszenie nr 4

2020-08-06
W nawiązaniu do komunikatów z dnia 31.07.2020 roku Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje w sprawie. W dniu dzisiejszym zostały zweryfikowane wnioski o ustalenie numeru...

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

2020-08-05
Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Na podstawie art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2...

WAŻNE - rozliczanie "3% wartości świadczeń" (w związku z zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ "COVID-19") – ogłoszenie nr 3

2020-07-31
W uzupełnieniu komunikatu z dnia 31.07.2020 roku W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku o ustalenie numeru konta bankowego z portalu możliwe jest zastosowanie wzoru wniosku będącego zał...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za lipiec 2020

2020-07-31
Wydział Informatyki informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za lipiec 2020r. w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79 79 425...

WAŻNE - rozliczanie "3% wartości świadczeń" (w związku z zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ "COVID-19") – ogłoszenie nr 2

2020-07-31
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 17.07.2020 roku Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje co następuje. Rozliczenie „dodatkowej opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu go...

Komunikat Ministerstwa Zdrowia

2020-07-29
Szanowni Państwo, Ministerstwo Zdrowia przypomina o wypełnieniu ankiety na temat jakości i prędkości dostępu do Internetu w Państwa placówkach, rozsyłanej z adresu logowanie csioz.gov.pl. Jednocześni...

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący przekazywania danych faktur zakupowych.

2020-07-29
Informujemy, że na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia pojawił się komunikat w sprawie przekazywania danych faktur zakupowych. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym komunikatem https www.nfz...

System Ewuś - problemy techniczne

2020-07-29
Zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronach www Centali NFZ informujemy, że w związku z problemami technicznymi systemu eWUŚ mogą występować przerwy w dostępie do systemu. Prowadzone są prace n...

Sprawozdawczość w zakresie realizacji umów POZ/2020 sprawozdawanych komunikatem ZBPOZ

2020-07-27
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że dokonując analizy sprawozdawczości w ramach umowy POZ 2020 od stycznia do czerwca 2020 roku stwierdził braki w prz...

RECEPTY WYSTAWIONE OSOBOM NIEUPRAWNIONYM W 2016 ROKU

2020-07-24
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, iż w wyniku weryfikacji danych przekazanych przez apteki stwierdzono wystawienie przez lekarzy zatrudnionych u Świadc...