logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych w rodzaju świadczeń leczenie stomatologiczne

2024-06-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 18 czerwca 2024 r. zostało ogłoszone postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie Centrum Zdrowia Psychicznego.

2024-06-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 18 czerwca 2024 r. zostało unieważnione postępowania nr 01 24 000176 PPZ 18 4 13 prowadzone w trybie wnioskowym, poprzed...

Prace serwisowe

2024-06-12
Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi, od godziny 17.00 w dniu 14 czerwca 2024 r. piątek do godziny 20.00 w dniu 16 czerwca 2024 r. niedziela wystąpią utrudnienia w dostępi...

Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych w rodzaju świadczeń profilaktyczne programy zdrowotne

2024-06-04
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 4 czerwca 2024 r. zostały ogłoszone następujące postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opi...

Komunikat ws. rozliczania podania immunoglobuliny Anty-rhd pacjentce Rhd-ujemnej w roku 2024

2024-06-04
Przypominamy, że zasady finansowania leków określa przede wszystkim ustawa refundacyjna 1 . Art. 9 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że świadczeniodawca w celu realizacji świadczeń gwarantowanych jest obowi...

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego w zakresie ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP).

2024-05-31
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 31 maja 2024 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie wnioskowe poprzedzające zawarcie umowy o realizację programu pilotaż...

Zaproszenie do składania Wniosków o zawarcie umowy poprzedzającej zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2024.

2024-05-31
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 31 maja 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie poprzedzające zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrum...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za maj 2024r

2024-05-31
Wydział Ekonomiczno Finansowy informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za maj 2024 r. w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79 79...

Komunikat w sprawie ceny oczekiwanej jednostek rozliczeniowych – dotyczy programów lekowych

2024-05-29
We wszystkich postępowaniach ogłoszonych w trybie konkursu ofert w dniu 28 maja 2024 r. w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2024 i w latach następnych w rodzaju lec...

Zawiadomienie o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego

2024-05-28
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zmianie ulega termin rozstrzygnięcia postępowania poprzedzającego zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w Centrum Z...