logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat o ogłoszeniu postępowania konkursowego w rodzaju świadczeń ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODREBNIE

2023-03-23
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 17 marca 2023 r. zostały ogłoszone następujące postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opi...

Wystawianie e-skierowania na leczenie uzdrowiskowe

2023-03-22
Zgodnie z rozporządzeniami wprowadzającymi obowiązek wystawiania e skierowań na leczenie uzdrowiskowe Rozporządzenie MZ z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na lecz...

Komunikat dotyczący zmiany słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości komunikatem XML

2023-03-22
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Centrali NFZ została opublikowana informacja dla świadczeniodawców w sprawie zmiany słownika świadcze...

Komunikat o ogłoszeniu postępowania konkursowego w rodzaju świadczeń świadczenia zdrowitnee kontraktowane odrębnie

2023-03-17
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 17 marca 2023r. zostały ogłoszone następujące postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opie...

Trwa rekrutacja na „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”

2023-03-14
Kursy skierowane są dla diagnostów laboratoryjnych, dietetyków, logopedów, elektroradiologów oraz pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Realizację kur...

Aktualizacja Plan zakupu 2022

2023-03-14
W zał. tabela B 2...

Komunikat o ogłoszeniu postępowania konkursowego w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne

2023-03-02
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 2 marca 2023 r. zostało ogłoszone następujące postępowanie konkursowe, poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opie...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za luty 2023r.

2023-03-01
Wydział Ekonomiczno Finansowy informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za luty 2023 r. w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79 79 4...

Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych – dotyczy programów lekowych

2023-03-01
W ogłoszonych postępowaniach 27 lutego 2023 roku w trybie rokowań oraz w ogłoszonym postępowaniu 1 marca 2023 roku w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot...

Komunikat o ogłoszeniu postępowania konkursowego w rodzaju świadczenia

2023-02-24
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 24 lutego 2023 r. zostało ogłoszone postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotn...