logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od stycznia 2019 roku do marca 2019 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów

2019-09-17
Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od stycznia 2019 roku do marca 2019 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów...

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie prowadzenia harmonogramów przyjęć w aplikacji AP KOLCE

2019-09-13
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia została opublikowana informacja dla świadczeniodawców w sprawie do...

Ważne informacje w zakresie prowadzenia harmonogramów przyjęć oraz sprawozdawczości

2019-09-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z wprowadzoną Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e...

WAŻNE - zmiany w sprawozdawczości (komunikat XML/SWIAD)

2019-09-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z komunikatem opublikowanym przez Centralę Funduszu https www.nfz.gov.pl aktualnosci aktualnos...

Świadczeniodawcy realizujący umowy w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna kończące się z dniem 31 grudnia 2019 r. (typ umowy: 02/1 AOS- świadczenia w poradniach i 02/4 KAOS)

2019-09-11
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia DOW NFZ uprzejmie informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zamieszczono informację dotyczącą umów w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalist...

Zasady postępowania w przypadku przerwy w udzielaniu świadczeń

2019-09-09
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina Świadczeniodawcom o zasadach postępowania w przypadku przerwy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 2 oraz 5. załącznika do...

Bezpłatne szkolenie w zakresie e-recepty, e-skierowania oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

2019-09-09
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia CSIOZ wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia zapraszają na BEZPŁATNE szkolenia w zakresie e recepty, e skierowania oraz Internetowego Konta Pacjenta pacje...

WAŻNE/POZ – rozliczenie współczynnika za e-recepty (dodatkowe oświadczenie do rachunku)

2019-09-09
W związku z zarządzeniem nr 115 2019 DSOZ Prezesa NFZ z 30 sierpnia 2019 roku, zmieniającym zarządzenie w sprawie zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstaw...

Komunikat dla świadczeniodawców posiadających umowę w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna, dotyczący zgłaszania liczby etatów pielęgniarek i położnych do DOW NFZ

2019-09-06
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż przekazywanie informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych wg stanu zatrudnienia na dzień 1 sierpnia 2019 r., o którym...

Kolejne bezpłatne szkolenie z e-recept we Wrocławiu

2019-09-04
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia CSIOZ zapraszają na bezpłatne szkolenie na temat e recept, e skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta IKP d...