logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów

2019-03-21
Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów...

Komunikat dla lekarzy diabetologów, lekarzy POZ i pielęgniarek diabetologicznych

2019-03-20
W związku z uruchomieniem badania systemu monitorowania, leczenia oraz opieki nad pacjentami z cukrzycą, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza lekarzy diabetologów, leka...

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący zasad realizacji transportu sanitarnego

2019-03-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że usługi transportu sanitarnego są świadczeniami towarzyszącymi, realizowanymi w ramach kompleksowości udzielanych świadczeń bę...

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany słownika świadczeń z zakresu list oczekujących od okresu sprawozdawczego kwiecień 2019 roku

2019-03-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia została opublikowana informacja dla świadczeniodawców w sprawie zmiany słownika świadczeń...

Komunikat Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2019-03-18
Na podstawie art. 3lic ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm. Prezes Agencji Oceny T...

Komunikat dla świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących na udzielenie świadczenia.

2019-03-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 333 zmieniające rozporządzenie w sprawie...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne

2019-03-15
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania 01 19 000233 LSZ 03 1 01 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń...

NiŚOZ braki w sprawozdawczości Załącznika nr 4 za rok 2018 r.

2019-03-08
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje w nawiązaniu do komunikatu z dnia 14.02.2019 roku dotyczącego analizy sprawozdawczości u świadczeniodawców posiadających umowę w zakresie Nocna i Świąteczn...

Załączniko nr 5 do umowy POZ (Medycyna szkolna)

2019-03-08
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z zapisem Zarządzenia nr 120 2018 DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 roku z późn. zm. w...

Brakujące listy całościowe świadczeniobiorców POZ za marzec 2019 roku

2019-03-08
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał poprawnie wczytanych plików przekazywanych komunikatem DEKL w zakresie list podo...