logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Wykaz braków i rozbieżności stan na maj 2019 r. - Załącznik nr 4 do umowy POZ (DPS)

2019-05-22
Wykaz braków i rozbieżności stan na maj 2019 r. - Załącznik nr 4 do umowy POZ (DPS)...

Zmiana terminu składania ofert oraz terminu otwarcia postępowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe.

2019-05-14
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 84 2019 Dyrektora DOW NFZ we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2019 do przeprowadzenia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za marzec 2019 r.

2019-05-02
Wydział Informatyki Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w nawiązaniu do komunikatu z dnia 22.02.2019 r. oraz 29.03.2019 r. przedstawia listę świadczeniodawców, którzy nie...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za kwiecień 2019 r.

2019-04-30
Wydział Informatyki informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za kwiecień 2019 r. w postaci plików R_UMX oraz Z_WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79 79...

Świadczeniodawcy realizujący umowy w rodzajach: SOK i SPO

2019-04-26
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia DOW NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje o wartości umowy na II półrocze 2019 r....

Pliki zawierające oświadczenie Dyrektora DOW NFZ o wysokości ryczałtu PSZ

2019-04-26
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające oświadczenie Dyrektora DOW NFZ o wysokości ryczałtu...

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący zasad realizacji transportu sanitarnego

2019-04-25
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z § 28 pkt 1 Zarządzenia nr 120 2018 DSOZ z dnia 28 listopada 2018 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie okreś...

Świadczeniodawcy rozliczający w 2018 r. umowę POZ

2019-04-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu przypomina o konieczności rozliczenia wszystkich udostępnionych szablonów rozliczeniowych oraz szablonów korekt za rok 2018, k...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne

2019-04-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania nr 01 19 000221 LSZ 03 1 03.4580.032.02 01 w sprawie zawarcia umów o udz...

Komunikat Centrali NFZ dotyczący zarządzeń w sprawie wzrostu wyceny świadczeń

2019-04-15
W związku z publikacjami zarządzeń Nr 38 2019 DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne...