logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości danych o harmonogramach przyjęć/ listach oczekujących komunikatem XML od maja 2021 roku.

2021-05-14
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Centrali NFZ została opublikowana informacja dla świadczeniodawców w sprawie zmiany słownika świadczeń...

Komunikat w sprawie mierników oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego

2021-05-13
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia DOW NFZ przypomina, że, zgodnie z art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ...

Ofertowanie 13.13.0430

2021-05-04
Wersja 13.13.0430 2021 04 30 Umożliwienie prawidłowego zdefiniowania w SI NFZ postępowania w trybie konkursu lub rokowań oraz zawarcia umów na udzielanie świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i l...

Komunikat w sprawie warunków udzielenia i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

2021-04-30
Komunikat w sprawie warunków udzielenia i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za kwiecień 2021 roku

2021-04-30
Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za kwiecień 2021 roku...

Kwalifikacja pacjneta do ECMO

2021-04-30
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w załączeniu przedstawia aktualną kwalifikację pacjenta do ECMO. Źródło Ministerstwo Zdrowia...

Zasady uruchamiania transportu sanitarnego (zespołu transportowego COVID-19), wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

2021-04-29
1. Zespoły transportu sanitarnego, wpisane do wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdzi...

Zaproszenie do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem jelita grubego (KON-JG)

2021-04-28
Komunikat w sprawie zaproszenia do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem jelita grubego KON JG ZA...

Plan zakupu świadczeń na rok 2021 w rodzaju RATOWNICTWO MEDYCZNE-aktualizacja

2021-04-26
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia plan zakupu świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne na rok 2021 wg stanu na 21.04.2021 Część B2 Plan zakupu świadczeń publi...

Uwaga na próby wyłudzenia danych osobowych pacjentów

2021-04-23
Docierają do nas niepokojące sygnały o próbach wyłudzenia danych pacjentów z placówek medycznych przez osoby podające się za pracowników kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypominamy, że pracowni...