logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

2020-01-21
W nawiązaniu do komunikatu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zawierania umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta...

Komunikat w sprawie składania wniosków o zawarcie umów na realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”

2020-01-21
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wnioski o zawarcie umów na realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodow...

Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od września 2019 roku do grudnia 2019 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów

2020-01-19
Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od września 2019 roku do grudnia 2019 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów...

Informacja na temat blokady możliwości przekazywania danych sprawozdawczych za 2019 r.

2020-01-17
Nawiązując do komunikatów z 03.01.2020 r., 13.12.2019 r.. 21.11.2019 r. w części dot. blokady, zgodnie z § 23.1 oraz § 27.2 OWU, sprawozdawczości i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrow...

Zmiana terminu na zgłaszanie danych dotyczących liczby ratowników medycznych oraz pielęgniarek i położnych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.

2020-01-14
W nawiązaniu do komunikatów z dnia 3.01.2020 roku dotyczących zgłaszania liczby ratowników medycznych oraz pielęgniarek i położnych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r., Dolnośląski Oddział...

Umowy wieloletnie w rodzaju RATOWNICTWO MEDYCZNE - 2020 r.

2020-01-14
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o podpisanych aneksach do umów wieloletnich w rodzaju ratownictwo medyczne na 2020 r. rejon operacyjny nazwa podmiotu okres rozliczeniowy okres obow...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby ratowników medycznych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. (uzupełnienie informacji do komunikatu z dnia 3.01.2020r.)

2020-01-13
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 3.01.2020 r. Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu DOW NFZ informuje, że w związku z aktualizacją techniczną Portalu Świadczenio...

Medycyna szkolna - termin składania załącznika nr 25 za styczeń 2020r.

2020-01-13
Medycyna szkolna - termin składania załącznika nr 25 za styczeń 2020r....

Komunikat dla świadczeniodawców

2020-01-10
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia została opublikowana informacja dla świadczeniodawców w sprawie p...

Komunikat w sprawie podmiotów realizujących świadczenia w ramach Ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

2020-01-10
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzal...