logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Pacjenta

Drukuj

W jaki sposób uzyskać EKUZ na terenie Dolnego Śląska


Sprawdź jak przygotować wniosek o EKUZ.

Kartę EKUZ na terenie Dolnego Śląska można uzyskać na podstawie przygotowanego wniosku:

1. osobiście

składając dokumenty:
- we Wrocławiu przy ul. gen. R. Traugutta 55
- w punktach wydawania EKUZ w Wałbrzychu przy ul. Kościuszki 1-3
- w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 18
- w Legnicy przy ul. Jana Pawła II 7
- w Głogowie przy ul. Sikorskiego 21

2. poprzez Profil urzędu w ePUAP

3. poprzez Internetowe Konto Pacjenta, czyli IKP

4. pocztą tradycyjną:

a) wysyłając dokumenty pocztą tradycyjną odpowiednio ze względu na miejsce zamieszkania na adres:

- Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, 50-416 Wrocław ul. gen. R. Traugutta 55
- Delegatura DOW NFZ, 59–220 Legnica, ul. Jana Pawła II 7
- Delegatura DOW NFZ, 58–500 Jelenia Góra, ul. Wolności 18
- Delegatura DOW NFZ, 58–300 Wałbrzych, ul. Kościuszki 1-3

b) w przypadku wniosków o EKUZ wystawianych w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA pocztą elektroniczną na adres: wf01@nfz.gov.pl

WAŻNE
EKUZ na podstawie wniosku (prawidłowo wypełnionego i podpisanego) oraz kompletu stosownej dokumentacji - przesłanego pocztą tradycyjną zostanie odesłana na wskazany we wniosku adres.

Prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu we wniosku o wydanie karty EKUZ punktu 3 – „Przesłać pocztą na adres”.