logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Pacjenta

Drukuj

W jaki sposób uzyskać EKUZ na terenie Dolnego Śląska


Należy zapoznać się z informacją i przygotować wniosek o EKUZ.

Kartę EKUZ na terenie Dolnego Śląska można uzyskać na podstawie przygotowanego wniosku:

osobiście

poprzez złożenie wniosku o wydanie karty EKUZ, kompletu stosownej dokumentacji w sprawie oraz odbiór:
- w punktach wydawania EKUZ we Wrocławiu przy ul. Dawida 2
- w punktach wydawania EKUZ w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 20
- w punktach wydawania EKUZ w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 12
- w punktach wydawania EKUZ w Legnicy przy ul. Jana Pawła II 7
- w Punkcie Obsługi Ubezpieczonych w Głogowie przy ul. Sikorskiego 21

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku i odbioru EKUZ w siedzibie DOW NFZ kartę można uzyskać

korespondencyjnie

po:
1) przesłaniu pocztą tradycyjną wniosku o wydanie EKUZ oraz kompletu stosownej dokumentacji w sprawie odpowiednio ze względu na miejsce zamieszkania na adres:

- Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ , 50 – 525 Wrocław ul. Joannitów 6
- Delegatura DOW NFZ , 59 – 220 Legnica ul. Jana Pawła II 7
- Delegatura DOW NFZ , 58 – 500 Jelenia Góra ul. Wolności 18
- Delegatura DOW NFZ , 58–300 Wałbrzych al.Wyzwolenia20

2) przesłaniu poczta elektroniczną zeskanowanego wniosku o wydanie EKUZ oraz kompletu stosownej dokumentacji w sprawie odpowiednio ze względu na miejsce zamieszkania na adres e – mail:

Wrocław: wniosek_wr@nfz-wroclaw.pl
Legnica: wniosek_le@nfz-wroclaw.pl
Jelenia Góra: wniosek_jg@nfz-wroclaw.pl
Wałbrzych: wniosek_wb@nfz-wroclaw.pl

WAŻNE
EKUZ na podstawie wniosku (prawidłowo wypełnionego i podpisanego) oraz kompletu stosownej dokumentacji - przesłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną zostanie odesłana na wskazany we wniosku adres.

Prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu we wniosku o wydanie karty EKUZ punktu 3 – „Przesłać pocztą na adres”.

!!! UWAGA !!!

Uprzejmie prosimy o przesyłanie w formie elektronicznej wyłącznie zeskanowanej 1 strony wniosku o wydanie karty EKUZ oraz dokumentów niezbędnych do jej wydania.