logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rada DOW NFZ - informacje o posiedzeniach

Posiedzenie Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 10 czerwca 2024 roku

2024-06-10

   

10 czerwca 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady DOW NFZ z 25 marca 2024 r.
3. Zaopiniowanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2023 rok – podjęcie uchwały.
4. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2023 rok – podjęcie uchwały.
5. Informacja Dyrektora DOW NFZ o bieżącej działalności Oddziału, w tym o kontrolach zewnętrznych przeprowadzanych w Oddziale.
6. Informacje i wnioski członków Rady, sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Renata Maciążek
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

  .