logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Zamówienia publiczne

NFZ01-WAG.2150.1.5.2024

2024-04-02

   Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Dawida 2 we Wrocławiu oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego wielobranżowego nad realizacją inwestycji

Zakończono przyjmowanie ofert

  

Ogłoszenie o zamówieniu
Zaproszenie do składania ofert - 99 kB
Specyfikacja
Załącznik nr 1 - Oferta - 30 kBZałącznik nr 2 - Projekt umowy sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji hydrantowej - 759 kBZałącznik nr 3 - klauzula informacyjna RODO - 377 kB
Korespondencja
Informacja o zmianie terminu składania ofert - 85 kBOdpowiedzi na pytania - 93 kB