logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla pacjenta, ubezpieczonego

Informacja dla pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "UNIMED" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Grunwaldzka 24, 58-340 Głuszyca

2024-03-01

   

Informujemy, że z dniem 29.02.2024 r. rozwiązana zostaje umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarta z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "UNIMED" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kierując się koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na danym obszarze oraz zabezpieczenia świadczeń pacjentom zadeklarowanym do wymienionego świadczeniodawcy, do udzielania świadczeń został wskazany podmiot leczniczy SOLARZ BARTOSZ PPHU "SOLARIS" IMPORT-EXPORT ul. Sienkiewicza 59A, 58-340 Głuszyca . Pacjenci którzy potwierdzili w deklaracji wybór świadczeniodawcy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UNIMED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mają możliwość bezpłatnej zmiany świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna: art. 10a ust. 1 i 2 ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 2022 poz. 2527)

Tadeusz Pławiak
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

  .