logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

WAŻNE – Deklaracje wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Lekarza POZ/Pielęgniarki POZ/Położnej POZ)

2023-10-16

   

Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu przypomina o konieczności przekazywania informacji świadczeniobiorcom (pacjentom) odnośnie:

 • prawidłowego sporządzania deklaracji wyboru zgodnie ze wzorem,
 • prawa do bezpłatnego wyboru świadczeniodawcy POZ (lekarza/pielęgniarki, położnej) nie częściej niż dwa razy w roku,
 • konieczności wniesienia opłaty w wysokości 80,00 zł w przypadku każdej kolejnej zmiany jeśli nie dotyczy ona m.in. zmiany miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy bądź zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego świadczeniodawcę (lekarza/pielęgniarkę/położną).

Podstawa prawna:

 1. Art. 9 ust. 1,2,4,5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2527).
 2. Zarządzenia nr 79/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie świadczeń warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z późn.zm.
 3. Art. 26 ust.3 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1545).
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561).
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1143).

Beata Dressler
p.o. Naczelnika
Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  .