logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie ceny oczekiwanej jednostek rozliczeniowych – dotyczy programów lekowych

2023-06-06

   

We wszystkich ogłoszonych 6 czerwca 2023 r. postępowaniach w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2023 i w latach następnych w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe ceny oczekiwane za punkt wynoszą:

  • 1,35 zł – program lekowy
  • 1,00 zł - leki w programie lekowym

Joanna Krzywkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

  .