logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja dotycząca publikacji opisu algorytmu JGP

2023-01-17

   

Zgodnie z przepisami zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje opis działania algorytmu JGP w wersji 1.1.2023 oraz 2.2.2023 w celu przedstawienia podstawowych zasad kwalifikacji danych z hospitalizacji pacjenta do właściwej grupy systemu JGP, w tym realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego w ramach zakresu dedykowanego dla tzw. pakietu onkologicznego.

Więcej informacji:


Komunikaty JGP / Jednorodne Grupy Pacjentów / Dla Świadczeniodawcy / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków


Źródło: Centrala NFZ
Anna Szewczuk-Łebska
Rzecznik Prasowy

  .