logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aneksowanie umów wieloletnich w rodzaju AOS, LSZ, PSY, REH, STM, PRO, SOK, SPO, OPH na rok 2023 – weryfikacja danych potencjału w Portalu Świadczeniodawcy

2022-11-28

   

W związku z rozpoczęciem procesu aneksowania umów na kolejny okres rozliczeniowy, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności zweryfikowania i zaktualizowania danych dotyczących potencjału w Portalu Świadczeniodawcy oraz przekazania stosownych zmian do umowy wnioskiem aneksowym.

Powyższej aktualizacji należy dokonać najpóźniej do dnia 5.12.2022 r. 

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o weryfikację oraz zgłoszenie zmian potencjału dotyczących: dostępności miejsc udzielania świadczeń, personelu, sprzętu oraz umów podwykonawczych we wskazanym wyżej terminie.

Zmiany do umów przekazane po 05.12.2022 r. mogą nie zostać skopiowane do umowy na rok 2023.
W tym przypadku konieczne będzie ponowne zgłoszenie zmian do umowy, za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy niezwłocznie po jej podpisaniu na rok 2023.

Kontakt w sprawie:


AOS – 71/79-79-238; 71/79-79-372
LSZ – 71/79-79-291; 71/79-79-305
PSY – 71/79-79-253
REH – 71/79-79-408
STM – 71/79-79-411
PRO – 71/79-79-408
SOK – 71/79-79-253
SPO – 71/79-79-284
OPH – 71/79-79-284

Katarzyna Popek
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  .