logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Weryfikacje i walidacje

Weryfikacja kontrolna III kwartału 2022 r.- konieczność pilnej poprawy świadczeń w PSZ

2022-11-25

   

Informujemy, że na Portalu NFZ zostały opublikowane wyniki weryfikacji kontrolnej III kwartału 2022 roku we wszystkich rodzajach umów.

Prosimy o zapoznanie się i dokonanie stosownych korekt i poprawek.

Szczególnie prosimy świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju leczenie szpitalne o pilną poprawę świadczeń ze względu na planowane ustalanie ryczałtu PSZ, w związku z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na uzupełnianie lub/i poprawę dokumentów uprawniających do świadczeń takich jak np. decyzje wójta/burmistrza czy dokumenty z serii E.

Przypominamy, że tylko świadczenia poprawne brane są pod uwagę przy ustalaniach ryczałtu PSZ.

Danuta Nowak
Naczelnik
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  .