logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Ogłoszenie o zmianie daty rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie stomatologiczne

2022-11-25

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zmianie ulega data rozstrzygnięcia postępowania poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie stomatologiczne:
Rozstrzygnięcie - z 25 listopada 2022 r. na 2 grudnia 2022 r.

Dotyczy postępowania konkursowego o kodzie:

  1. 01-22-000154/STM/07/1/07.0000.500.02/01

Zmiana terminów spowodowana jest koniecznością zachowania określonych przepisami prawa terminów procedowania postępowania.

Katarzyna Popek
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  .