logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Zamówienia publiczne

WAG.261.1.90.2022 - Zaproszenie do składania ofert

2022-06-22

   Nadzór Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji: dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych z wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku Delegatury w Jeleniej Górze

  

Ogłoszenie o zamówieniu
Zaproszenie do składania ofert - 1650 kB
Specyfikacja
Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Formularz oferty - 29 kBZałącznik nr 2 do Zaproszenia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - 247 kBZałącznik nr 3 do Zaproszenia - projekt umowy na nadzór inwstorski - 851 kB