logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

ZMIANA TERMINU końcowego rozliczenia świadczeń związanych z COVID 19.

2022-04-29

   

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 11 kwietnia 2022r. informujemy, że zmianie ulega termin przekazania dokumentów rozliczeniowych za świadczenia udzielone do 31 marca 2022r., z 20 kwietnia 2022r. na 20 maja 2022r.

Po 20 maja 2022r [1] możliwe będzie przedstawienie jedynie faktur korygujących „in minus”.

  

Kontakt:
Dział Rozliczania Umów dla świadczeniodawców z kodem od cyfr 31, 35:
tel. 71/ 79 79-455/ 495/ 481/ 417/ 373/ 391/ 402/ 403/ 428/ 494/ 235
Delegatura w Jeleniej Górze dla świadczeniodawców z kodem od cyfr 34:
tel. 75/ 64 58-722/ 753/ 737/ 714/ 718
Delegatura w Legnicy dla świadczeniodawców z kodem zaczynającym się od cyfr 33:
tel. 76/ 72 93-120/ 119/ 118/ 117
Delegatura w Wałbrzychu dla świadczeniodawców z kodem zaczynającym się od cyfr 32:
tel. 74/ 66 43-107/ 108/ 117/ 104/ 118[1] Podstawa prawna: Zarządzenie nr 57/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z  27.04.2022r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID.

 

.

 

 

 

Danuta Nowak
Naczelnik
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  .