logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Zamówienia publiczne - ARCHIWUM

WAG.261.3.1.2022 - Ogłoszenie o przetargu tryb podstawowy

2022-01-20

   Dostawy gazu ziemnego

Zakończono przyjmowanie ofert

  

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - 139 kBOgłoszenie o zmianie ogłoszenia ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 38 kBInformacja o kwocie, jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 225 kB
Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu
Informacja o unieważnieniu postępowania - 94 kB