logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna na rok 2022

2021-12-14

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu uprzejmie informuje, iż w dniu 14 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresach:

·         świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

o    w tym świadczenia koordynacja opieki

·         świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

·         świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej:

o    w tym świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej,

o    w tym świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy,

·         świadczenia pielęgniarki szkolnej,

·         transport sanitarny w poz,

·         koordynacja opieki

na okres od 1 stycznia 2022 r. na czas nieoznaczony.

W związku z powyższym, Dyrektor Dolnośląskiego OW NFZ zaprasza Państwa do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2022 w terminie do 23 grudnia 2021 r.

Na Portalu Świadczeniodawcy w Informatorze o postępowaniach na rok 2022 dostępna jest definicja postępowania 01-22-000006/POZ/0113/6 niezbędna do sporządzenia wniosku o zawarcie umowy.

Informujemy, że obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa zarządzenie nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.09.2021 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Świadczeniodawców posiadających umowę, która nie wygasa z dniem 31 grudnia 2021 r. prosimy o złożenie w siedzibie Oddziału Funduszu załącznika nr 15 do w/w zarządzenia tj. oświadczenia o aktualizacji potencjału obowiązującego w okresie rozliczeniowym (proszę uzupełnić daty) od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. z zaznaczeniem zakresu/ów świadczeń, na jakie została zawarta umowa z Funduszem.
  1. W przypadku świadczeniodawców, posiadających już umowę w rodzaju POZ, którzy chcą zawrzeć umowę na nowy zakres świadczeń w POZ od dnia 1 stycznia 2022 r. - konieczne jest przygotowanie pełnego wniosku (wersja elektroniczna i papierowa) o zawarcie umowy zgodnie z przepisami zarządzenia nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.09.2021 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnejna nowy zakres świadczeń.
     

WAŻNE wyłącznie dla realizatorów transportu sanitarnego w POZ:

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia transportu sanitarnego w POZ proszeni są o złożenie dodatkowo (poza w/w dokumentami) załącznika/-ków nr 3 do zarządzenia nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.09.2021 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – oświadczenia o objęciu opieką – zarówno nowych, podpisanych od 1 stycznia 2022 r., jak i załączników podpisanych w ubiegłych latach na czas nieoznaczony.

  • Realizatorzy transportu sanitarnego poz - wymagane jest złożenie kompletu posiadanych „Oświadczeń o objęciu opieką”

Termin składania wniosków do 23.12.2021 r.

Złożenie wniosku w tym terminie gwarantuje terminowe jego rozpatrzenie. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wypełniony zgodnie ze stanem faktycznym i podpisany przez osoby upoważnione wniosek oraz dokumenty, należy złożyć w siedzibie DOWNFZ we Wrocławiu ul. Traugutta 55 – w  kopercie oznakowanej zgodnie ze wzorem określonym załącznikiem nr 11 do zarządzenia nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.09.2021 r. lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

Łukasz Sendecki
Dyrektor DOW NFZ

  .