logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawców posiadających umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne (ZPO) w sprawie zmian w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

2021-11-02

   

Dolnośląski OW NFZ informuje, iż z dniem 01.12.2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 27.08.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2021 r. poz.1691).

Rozporządzenie wprowadza zmiany w limitach finansowania wyrobów medycznych wykazanych  w grupie P w l.p. 96 (cewniki jednorazowe urologiczne) oraz 100 i 101 (pieluchomajtki lub zamienniki), w związku z czym Świadczeniodawcy posiadający te wyroby medyczne w wykazach asortymentu zgłoszonych w zał. 1 Harmonogram – zasoby do umowy w rodzaju ZPO proszeni są o przekazanie do dnia 14.11.2021 r. na Portalu Świadczeniodawcy zaktualizowanych zestawów asortymentu.

Zaktualizowany zestaw winien zawierać nowe kody wyrobów medycznych:

 • P.096.00.HA  - cewnik jednorazowy urologiczny hydrofilowy aktywowany wodą  - dla dorosłych
 • P.096.00.HG - cewnik jednorazowy urologiczny hydrofilowy gotowy do użycia - dla dorosłych
 • P.096.00.UN - cewnik jednorazowy urologiczny niepowlekany  - dla dorosłych
 • P.096.01.HA - cewnik jednorazowy urologiczny hydrofilowy aktywowany wodą - dla dzieci
 • P.096.01.HG - cewnik jednorazowy urologiczny hydrofilowy gotowy do użycia - dla dzieci
 • P.096.01.UN - cewnik jednorazowy urologiczny niepowlekany - dla dzieci
 • P.100.PL  - N - Pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne
 • P.100.WK -N - Wkłady anatomiczne, podkłady (minimalna chłonność 250 ml
 • P.101.PL  - Z - Pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne
 • P.101.WK - Z - Wkłady anatomiczne, podkłady (minimalna chłonność 250 ml)

Przy aktualizacji zestawów handlowych należy korzystać tylko z nowych kodów wyrobów medycznych, z wyłączeniem poniższych kodów, które służą tylko do wystawienia zlecenia:

 • P.096.00 - grupa cewników jednorazowych urologicznych dla dorosłych obejmująca cewniki hydrofilowe i niepowlekane
 • P.096.01 - grupa cewników jednorazowych urologicznych dla dzieci obejmująca cewniki hydrofilowe i niepowlekane
 • P.100 - grupa materiałów chłonnych P. 100 obejmująca pieluchomajtki i zamienniki
 • P.101 - grupa materiałów chłonnych P. 101 obejmująca pieluchomajtki i zamienniki

Informację o przekazaniu zestawu z podaniem kodu świadczeniodawcy oraz id zestawu prosimy przesłać na adres mailowy poz_kontraktowanie@nfz-wroclaw.pl

 

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  .