logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rada DOW NFZ - informacje o posiedzeniach

Posiedzenie Rady DOW NFZ w dniu 10.06.2021 r.

2021-06-10

   

W dniu 10 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady DOW NFZ z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.

2.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady DOW NFZ z dnia 18 maja 2021 r.

3.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady DOW NFZ z dnia 26 maja 2021 r.

4. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ za rok 2020 - podjęcie uchwały.

5. Zaopiniowanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ za 2020 r. - podjęcie uchwały.

6. Informacja Dyrektora DOW NFZ o bieżącej działalności Oddziału, w tym o kontrolach zewnętrznych przeprowadzanych w Oddziale.

7.  Informacje i wnioski członków Rady, sprawy różne.

8.  Zamknięcie posiedzenia.

 

Renata Maciążek
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

  79 79 407