logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie mierników oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego

2021-05-13

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia [DOW NFZ] przypomina, że, zgodnie z art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398), Świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, obliczają corocznie wskaźniki efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego za poprzedni okres kalendarzowy. Świadczeniodawcy przekazują do oddziału wojewódzkiego Funduszu wskaźniki efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego nie później niż do końca drugiego kwartału roku kalendarzowego następującego po roku, za który obliczono te wskaźniki.

Powyższego należy dokonać na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie mierników oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego (Dz.U. Min. Zdrowia 2018 r., poz. 52).

Wskaźniki efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego za rok 2020 należy przekazać do tutejszego Oddziału w formie papierowej na adres siedziby DOW NFZ oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: szpital@nfz-wroclaw.pl

W tytule wiadomości prosimy podać: wskaźniki onkologiczne. Dane dotyczące wskaźników onkologicznych proszę sporządzić  według załączonego wzoru (tabela w pliku xls). Wersja papierowa informacji winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu leczniczego. Należy również wskazać osobę do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

 

 

Załącznik:

Wzór tabeli -wskaźniki _mierniki onkologiczne

 

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  WSOZ

Pliki do pobrania
wzór tabeli - 11 kB