logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

WAŻNE: Informacja dotycząca przekazywania dokumentacji rozliczeniowej dla świadczeniodawców, którzy podpisali umowę dotyczącą wypłacania dodatkowego świadczenia pieniężnego w związku z COVID – 19

2020-11-20

   

DOW NFZ przekazuje wzór zestawienia do wykorzystania w rozliczeniu podpisanych przez Uprawnione Podmioty umów dotyczących comiesięcznego wypłacania dodatkowego świadczenia pieniężnego osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,  

 Wypłata środków następuje po podpisaniu umowy i przesłaniu do Funduszu dokumentu księgowego, wystawionego na podstawie wykazów wcześniej przekazanych do NFZ przez Uprawniony Podmiot obejmujących informację o osobach, które uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Przypominamy, że dokument księgowy może być przekazany do Funduszu dopiero po otrzymaniu informacji zwrotnej o pozytywnej weryfikacji  przekazanych wykazów.

Dokument księgowy opatrzony podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu wraz z zestawieniem (wg dołączonego wzoru) przekazywany jest w formie papierowej lub poprzez e- puap  do siedziby Oddziału Wojewódzkiego i Delegatur.

Dodatkowo w przypadku przesyłania dokumentów w wersji papierowej, prosimy o równoczesne przekazywanie zestawienia w formacie PDF opatrznego podpisem (jako fotokopia)  i zestawienia w wersji edytowalnej (domyślnie XLS) z dopiskiem dotyczy faktury nr….

 

Dokumenty należy przesyłać na następujące adresy:

- rozliczenia.swiadczen@nfz-wroclaw.pl -świadczeniodawcy rozliczający się w Oddziale Wojewódzkim we Wrocławiu

- dgjg.rozliczenia.swiadczen@nfz-wroclaw.pl - świadczeniodawcy rozliczający się w Delegaturze

 w Jeleniej Górze

- dgle.rozliczenia.swiadczen@nfz-wroclaw.pl - świadczeniodawcy rozliczający się w Delegaturze

 w Legnicy

- dgwb.rozliczenia.swiadczen@nfz-wroclaw.pl - świadczeniodawcy rozliczający się w Delegaturze

 w Wałbrzychu

Kontakt:

Wydział Ekonomiczno-Finansowy
Dział Rozliczania Umów dla świadczeniodawców 31…..
Tel. 71-7979-481/495/417/373/391/402/403/428/455/494/235
Delegatura w Jeleniej Górze dla świadczeniodawców 34…… tel. 75-6458-722/753/737/714/718
Delegatura w Legnicy dla świadczeniodawców 33…… tel. 76- 7293-120/119/118/117
Delegatura w Wałbrzychu dla świadczeniodawców 32…… tel. 74-6643-107/108/117/104/118

 

Danuta Nowak
Naczelnik
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

Pliki do pobrania
wzór zestawienia pod fakturę - 11 kB