logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla pacjenta, ubezpieczonego

Ograniczenia obsługi bezpośredniej klientów Dolnośląskiego OW NFZ

2020-10-23

   

Od 26 października 2020 r. do odwołania wprowadzamy ograniczenia w bezpośrednich kontaktach w salach obsługi klientów:

we Wrocławiu ul. Jana Władysława Dawida 2
Delegaturze w Jeleniej Górze
ul. Wolności 18, 58-500 Jelenia Góra
Delegaturze w Legnicy
ul. Jana Pawła II 7, 59-220 Legnica
Delegaturze w Wałbrzychu
ul. Tadeusza Kościuszki 1-3, 58-300 Wałbrzych
Punkcie Obsługi w Kłodzku
ul. Grunwaldzka 1B, 57-300 Kłodzko
Punkcie Obsługi w Głogowie
ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów.

Od 26 października do odwołania zawieszona zostaje realizacja usług: potwierdzania profilu zaufanego (PZ).

Uwaga! Obsługa może dotyczyć tylko pilnych zleceń na wyroby medyczne, po wcześniejszym uzgodnieniu, pod numerami telefonów przeznaczonymi wyłącznie do tego celu:
Wrocław tel. 71 79-79-192
Jelenia Góra tel. 75 64 58 707,
Legnica tel. 76 72 93 126,127
Wałbrzych tel. 74 66 43 120 lub 74 66 43 106
Kłodzko tel. 74 640 19 99
Głogów tel.  76 7272530

OBSŁUGA ŚWIADCZENIODAWCÓW: dane do kontaktu znajdują się w Portalu Personelu

W celu załatwienia spraw polecamy kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty:

WROCŁAW
1.sprawy pilne (dla klientów) tel. 71 79-79-175
2.zaopatrzenie w wyroby medyczne  tel. 71 79-79-194 e-mail: zpo@nfz-wroclaw.pl
3.leczenie uzdrowiskowe  tel. 71 79-79-150 (tylko) w sprawach dotyczących leczenia uzdrowiskowego
4.Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
TURYSTYCZNA – w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA – e-mail: ekuz@nfz.gov.pl
PRACA – w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA – e- mail: wf01@nfz.gov.pl
5.ubezpieczenie w NFZ - Wniosek o weryfikację statusu ubezpieczenia zdrowotnego (EWUŚ), wnioski i pytania dotyczące okresów i zasad ubezpieczenia zdrowotnego e-mail: wf01@nfz.gov.pl
6.wnioski unijne/ formularze UE/EFTA - Wniosek o wydanie formularza S1, Oświadczenia dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej e-mail: wf01@nfz.gov.pl
7.składanie skarg i wniosków - tel. 71 79-79-134 e-mail: skargi@nfz-wroclaw.pl
8.zwrot kosztów leczenia poza granicami kraju
tel. 71 79-79-162; e-mail: dwm@nfz-wroclaw.pl: refundacja kosztów leczenia poza granicami kraju na terenie UE/EFTA
tel. 71 79-79-180; e-mail: dyrektywa@nfz-wroclaw.pl: zwrot kosztów planowanego leczenia poza granicami kraju na terenie UE/EFTA
9.ubezpieczenie dobrowolne- e-mail: wf01@nfz.gov.pl lub wyślij wniosek tradycyjną pocztą
10.ePUAP (dla posiadaczy Profilu Zaufanego)
Adres do tradycyjnej korespondencji: Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław

JELENIA GÓRA
1.zaopatrzenie w wyroby medyczne -  e-mail: zpo@nfz-wroclaw.pl
2.Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - tel. 75 64 58 721
TURYSTYCZNA – w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA – e-mail: ekuz@nfz.gov.pl
3.ubezpieczenie w NFZ - Wniosek o weryfikację statusu ubezpieczenia zdrowotnego (EWUŚ), wnioski i pytania dotyczące okresów i zasad ubezpieczenia zdrowotnego e-mail: ewus_jg@nfz-wroclaw.pl
4.wnioski unijne/ formularze UE/EFTA- tel. 75 64 58 721
Wniosek o wydanie formularza S1 wyślij: pocztą tradycyjną, E-mailem:   wniosek_jg@nfz.-wroclaw.pl
Oświadczenia dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej wyślij pocztą tradycyjną
5.składanie skarg i wniosków - tel. 75 64 58 752,  e-mail: skargi_jg@nfz-wroclaw.pl
6.ubezpieczenie dobrowolne - e-mail: ewus_jg@nfz-wroclaw.pl lub wyślij wniosek tradycyjną pocztą
Adres do tradycyjnej korespondencji: Delegatura DOW NFZ w Jeleniej Górze ul. Wolności 18 , 58-500 Jelenia Góra

LEGNICA
W celu załatwienia spraw polecamy kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty:
1.sprawy pilne (dla klientów) - tel. 76 72 93 102
2.zaopatrzenie w wyroby medyczne -  tel. 76 72 93 126,127; e-mail: zpo@nfz-wroclaw.pl
3.Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
TURYSTYCZNA – w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA –
e-mail: ekuz@nfz.gov.pl
PRACA – w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA – e-mail: wniosek_le@nfz-wroclaw.pl
4.ubezpieczenie w NFZ - Wniosek o weryfikację statusu ubezpieczenia zdrowotnego (EWUŚ), wnioski i pytania dotyczące okresów i zasad ubezpieczenia zdrowotnego e-mail: dgle@nfz-wroclaw.pl
5.wnioski unijne/ formularze UE/EFTA - Wniosek o wydanie formularza S1, Oświadczenia dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej e-mail: wniosek_le@nfz-wroclaw.pl
6.składanie skarg i wniosków - tel. 76 72 93 102,  e-mail: skargi@nfz-wroclaw.pl
7.ubezpieczenie dobrowolne - e-mail: dgle@nfz-wroclaw.pl lub wyślij wniosek tradycyjną pocztą
Adres do tradycyjnej korespondencji: Delegatura DOW NFZ w Legnicy ul. Jana Pawła II 7, 59-220 Legnica
mail: dgle@nfz-wroclaw.pl

WAŁBRZYCH
W celu załatwienia spraw polecamy kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty:
1.sprawy pilne (dla klientów)- tel. 74 66 43 114
2.zaopatrzenie w wyroby medyczne - tel. 74 66 43 120 e-mail: zpo@nfz-wroclaw.pl
3.Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego >>>
TURYSTYCZNA – w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA – e-mail: ekuz@nfz.gov.pl
PRACA – w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA – e-mail: wf01@nfz.gov.pl
4.ubezpieczenie w NFZ - Wniosek o weryfikację statusu ubezpieczenia zdrowotnego (EWUŚ), wnioski i pytania dotyczące okresów i zasad ubezpieczenia zdrowotnego e-mail: dgwb@nfz-wroclaw.pl
5.wnioski unijne/ formularze UE/EFTA - Wniosek o wydanie formularza S1, Oświadczenia dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej e-mail: wf01@nfz.gov.pl
6.składanie skarg i wniosków - tel. 74 66 43 114 e-mail: skargi@nfz-wroclaw.pl
7.ubezpieczenie dobrowolne - e-mail: dgwb@nfz-wroclaw.pl lub wyślij wniosek tradycyjną pocztą
Adres do tradycyjnej korespondencji: Delegatura DOW NFZ we Wałbrzychu ul. Kościuszki 1-3, 58-300 Wałbrzych

KŁODZKO
1.sprawy pilne (dla klientów)- tel. 74 640 19 99
2.zaopatrzenie w wyroby medyczne - tel. 74 640 19 99 e-mail: zpo@nfz-wroclaw.pl
3.Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
TURYSTYCZNA – w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA – e-mail: ekuz@nfz.gov.pl
PRACA – w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA – e-mail:wf01@nfz.gov.pl
4.ubezpieczenie w NFZ - Wniosek o weryfikację statusu ubezpieczenia zdrowotnego (EWUŚ), wnioski i pytania dotyczące okresów i zasad ubezpieczenia zdrowotnego e-mail: dgwb@nfz-wroclaw.pl
5.wnioski unijne/ formularze UE/EFTA -Wniosek o wydanie formularza S1, Oświadczenia dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej e-mail: wf01@nfz.gov.pl
6.składanie skarg i wniosków - tel. 74 66 43 114 e-mail: skargi@nfz-wroclaw.pl
7.ubezpieczenie dobrowolne - e-mail: dgwb@nfz-wroclaw.pl lub wyślij wniosek tradycyjną pocztą
Adres do tradycyjnej korespondencji: Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Kłodzku ul. Grunwaldzka 1B , 57-300 Kłodzko

GŁOGÓW
W celu załatwienia spraw polecamy kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty:
1.zaopatrzenie w wyroby medyczne - glogow@nfz-wroclaw.pl
2.Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego -  ekuz@nfz.gov.pl
3.certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ - glogow@nfz-wroclaw.pl
4.ubezpieczenie w NFZ-  glogow@nfz-wroclaw.pl
5.wnioski unijne/ formularze UE/EFTA - wniosek_le@nfz-wroclaw.pl
6.składanie skarg i wniosków - skargi@nfz-wroclaw.pl
Adres do tradycyjnej korespondencji: Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Głogowie ul. Generała Władysława Sikorskiego 21, 67-200 Głogów; mail: glogow@nfz-wroclaw.pl


 Zachęcamy do korzystania z Telefonicznej Infolinii Pacjenta 800 190 590
       O przywróceniu działalności poinformujemy Państwa w odrębnym komunikacie.

 

Joanna Mierzwińska
Rzecznik Prasowy

  .