logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rozliczenia - komunikaty

WAŻNE - rozliczanie "3% wartości świadczeń" (w związku z zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ "COVID-19") – ogłoszenie nr 2

2020-07-31

   

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 17.07.2020 roku Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje co następuje.

 

Rozliczenie „dodatkowej opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym …” w wysokości 3% następuje poprzez przesłanie elektronicznego dokumentu księgowego z zastosowaniem tzw. umowy elektronicznej i rozliczeniowej o numerze 19/1/kod świadczeniodawcy/01/2020/02.

 

Powyżej wskazana umowa zawiera zakresy odpowiadające zawartym umowom z DOW NFZ w okresie 07-12.2020r.

 

Rozliczenie powyższej umowy będzie możliwe po uprzedniej weryfikacji konta bankowego przez DOWNFZ. W związku z czym prosimy o wydrukowanie stosownego wniosku o ustalenie numeru konta bankowego i jego podpisanie oraz dostarczenie w wersji papierowej.

 

W oparciu o sumaryczną kwotę rachunków dotyczących tego samego okresu sprawozdawczego oraz zakresów przynależnych do danego rodzaju umowy, z pominięciem zakresów świadczeń które występują na liście wykluczeń, należy dokonać wyliczenia kwoty w wysokości 3%, która stanowić będzie maksymalną wartość rachunku. Rachunek taki składa się bez tzw. szablonu rachunku (generacja rachunku bez szablonu).

 

Rozliczenie „3%” możliwe będzie dopiero po złożeniu  oraz przyjęciu do realizacji prawidłowych rachunków za świadczenia udzielone na podstawie umów zawartych z Funduszem (poczynając od miesiąca lipca 2020).

 

Ponadto należy uwzględnić, iż „rozliczeniu 3%” podlegać będą zarówno faktury/rachunki podstawowe jak i korygujące.

 

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z załącznikiem nr 1 zarządzenia 104/2020 z finansowania „rozliczeniem 3%” wyłączone będą:

- faktury - na wzrosty wynagrodzeń dla pielęgniarek, położnych,  lekarzy, dentystów, ratowników;

- faktury - rozliczone na podstawie  tzw. 1/12 – ( OWU z 15 kwietnia 2020 paragraf 2)

- faktury - wystawione za leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętymi programami lekowymi, a także stosowane w chemioterapii oraz w ramach RDTL.

 

 

 

 

Kontakt telefoniczny dla Świadczeniodawców rozliczających się:

- we Wrocławiu: Tel. 71 79 79 w.: 455, 391; 428; 373; 495; 235; 402; 328, 403, 481, 494; 417

- w Wałbrzychu: Tel. 74 66 43 w.: 104;118;108;117;107

- w Legnicy: Tel. 76 72 93 w.: 120;119;117;118

- w Jeleniej Górze: Tel. 75 64 58 w.: 714;737;735

Danuta Nowak
p.o. Naczelnika
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego