logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Zaopatrzenie ortopedyczne

Komunikat dotyczący wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

2020-05-29

   

  Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ  przypomina, że od  1 stycznia 2020 r. możliwe jest wystawianie, weryfikacja  i potwierdzanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, dzięki czemu nie ma  potrzeby wizyty pacjenta w siedzibie OW NFZ lub przesyłania zlecenia drogą pocztową w celu jego potwierdzenia, bowiem osoba uprawniona do wystawienia zlecenia wydaje pacjentowi zweryfikowany dokument zlecenia z nadanym numerem identyfikacyjnym i kodem kreskowym. W przypadku pozytywnie zweryfikowanego zlecenia świadczeniobiorca może je zrealizować u dowolnie wybranego świadczeniodawcy posiadającego umowę z NFZ w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. W przypadku weryfikacji negatywnej osoba uprawniona do wystawienia zlecenia oraz świadczeniobiorca otrzymuje od razu informację o przyczynie takiego wyniku weryfikacji (np. informacja o braku ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorcy, informacja o trwającym okresie użytkowania danego wyrobu medycznego).

  Okno logowania do systemu eZWM dostępne jest pod adresem https://ezwm.nfz.gov.pl/ap-zz/user/zz/welcome@default

  Aby móc logować się do systemu eZWM należy posiadać dostęp do Portalu Świadczeniodawcy (w przypadku posiadania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) lub Portalu Personelu (w przypadku prowadzenia prywatnej praktyki). Logowanie do eZWM odbywa się za pomocą danych dostępowych (login, hasło) używanych do logowania się do ww. portali. W przypadku obu portali wymagane jest jedynie uprzednie zaznaczenie w ich ramach uprawnienia dostępowego do systemu eZWM – bez zaznaczenia tego uprawnienia logowanie do eZWM nie będzie możliwe. Korzystanie z systemu  eZWM nie wymaga zatem składania żadnych dodatkowych wniosków.

Tadeusz Pławiak
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych