logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

WAŻNE: Rozliczenia umowy o udzielanie świadczeń na podstawie 1/12 wartości kontraktu – dotyczy wszystkich rodzajów umów za wyjątkiem: lecznictwo uzdrowiskowe, POZ, świadczeń rozliczanych w SIMP

2020-04-01

   

W związku z zapisami § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 437), Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że świadczeniodawcy, którzy chcą skorzystać z takiej formy rozliczeń, winni przysłać poprzez Portal Świadczeniodawcy stosowny wniosek oraz fakturę (w terminie do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni, również poprzez portal).

 

W Portalu Świadczeniodawcy uruchomiona została nowa funkcjonalność - nowy typ wniosku pod nazwą „Wniosek o zgodę na rozliczenie do wysokości limitu” (Portal Świadczeniodawcy>Umowy na realizacje świadczeń>Moje umowy>Wnioski).

Wysłanie faktury możliwe jest po uzyskaniu zgody, tj. zatwierdzeniu wniosku przez OW.

Faktury należy  przekazywać  elektronicznie (eFaktura).

 

 

 

Kontakt telefoniczny:

Wydział Ekonomiczno-Finansowy,

Dział Rozliczania Umów

Tel. 71 79 79 w.; 481;455, 494; 417;

403; 391; 428; 373

Danuta Nowak
p.o. Naczelnika
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  .