logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla twórców oprogramowania w związku z przekazywaniem w systemie eWUŚ informacji dotyczącej objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej

2020-03-24

   

W związku z wprowadzeniem w systemie eWUŚ funkcjonalności przekazywania informacji dotyczącej objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej zostanie włączona obsługa komunikatu sprawdzenia statusu uprawnień do świadczeń  eWUŚ w wersji v5, która  będzie funkcjonować równolegle z obecnie obowiązującą  wersją v3  komunikatu.

• Dla formatu odpowiedzi w wersji 3 - https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v3 opcjonalna informacja o objęciu kwarantanną zostanie dodana do istniejącego pola z nazwiskiem świadczeniobiorcy zgodnie z poniższym schematem:
- nazwisko świadczeniobiorcy zostanie poprzedzone ciągiem znaków [KW-DDMM], gdzie:
- KW – oznaczenie kwarantanny
- DD – dzień zakończenia kwarantanny
- MM –miesiąc zakończenia kwarantanny

• Dla formatu odpowiedzi w wersji 5 - https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v5 informacja o objęciu kwarantanną zawarta jest we wprowadzonym uniwersalnym elemencie prezentującym informacje dodatkowe związane z osobą weryfikowaną w eWUŚ , jako listę elementów z następującymi atrybutami: poziom, kod, wartość. Dla przypadku objęcia kwarantanną wartości elementu dodatkowego przyjmą następującą postać:
- poziom – O (ostrzeżenie)
- kod – KWARANTANNA-COVID19
- wartosc – Pacjent objęty kwarantanną do dnia DD.MM.RRRR

Publikujemy dokumentację do obsługi komunikatu sprawdzenia statusu uprawnień do świadczeń  eWUŚ, która ulega zmianie:
- w wersji 3 (plik 2020-03-24_kwarantanna v3.zip)
- w wersji 5 (plik 2020-03-24_kwarantanna v5.zip)

Zbigniew Terek
Dyrektor DOW NFZ

Pliki do pobrania
2020-03-24_kwarantanna v3.zip - 415 kB
2020-03-24_kwarantanna v5.zip - 409 kB