logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Potwierdzanie profilu zaufanego – informacje dla świadczeniodawców POZ.

2020-02-10

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o możliwości zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego.

Świadczeniodawca zainteresowany zawarciem umowy powinien złożyć w oddziale Funduszu wniosek o zawarcie umowy, wraz z wnioskiem o uprawnienia.  Wnioski, o których mowa, stanowią załącznik 2 i 3 do zarządzenia 5/2020 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia [1].

W przypadku zawarcia umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i informacjami:

1. https://pz.gov.pl/pz/help

Instrukcja Użytkownika PZ (PDF, 1,41 MB)

Instrukcja dla Osoby Potwierdzającej PZ (PDF, 1,5 MB)

Procedury – Punkty Potwierdzające

2. https://www.gov.pl/web/mswia/weryfikacja-autentycznosci-dokumentow

3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2019 r. poz. 700, z późn. zm.)

4. Rozporządzenie ministra cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników z dnia 5 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1627)

6. Załącznik do zarządzenia nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego:  Instrukcja zgłaszania zdarzenia noszącego znamiona naruszenia ochrony danych osobowych przez świadczeniodawców potwierdzających w imieniu Funduszu profile zaufane.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Zarządzenie nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 15 stycznia 2020 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego.

Danuta Nowak
p.o. Naczelnika
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  WEF