logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju Ratownictwo Medyczne dotycząca dokumentacji rozliczeniowej za miesiąc grudzień 2019 roku

2019-12-04

   

Szanowni Państwo,

 

        

          W związku z koniecznością wydatkowania do 31.12.2019 roku środków z dotacji celowej Wojewody Dolnośląskiego, przeznaczonej na finansowanie świadczeń udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego, w oparciu o §24 ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku (Dz.U. z 2016r. poz.1146 z późn. zm.), Dolnośląski OW NFZ zwraca się z prośbą o dostarczenie dokumentacji rozliczeniowej za miesiąc grudzień 2019r. do dnia 16.12.2019r.


 

          Dodatkowo informujemy, iż w dniu 15.01.2020r. upływa termin zwrotu przez DOW NFZ niewykorzystanych środków z dotacji na rok 2019 do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W związku z powyższym ewentualna dokumentacja rozliczeniowa korygująca z tytułu wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych oraz dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych powinna zostać złożona w DOW NFZ najpóźniej do dnia 08.01.2020r.
.


Danuta Nowak
p.o. Naczelnika
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  WEF/DPA