logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Zaopatrzenie ortopedyczne

Komunikat dotyczący zawierania umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres 01.01.2020 - 31.12.2021

2019-11-13

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy dostępne są aktualne definicje postępowań wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne (ZPO) na okres 01.01.2020 – 31.12.2021 r.:


01-20-000001/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6 – zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
01-20-000002/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6 – zaopatrzenie w środki pomocnicze
01-20-000003/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6 – zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej
01-20-000004/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6 – zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu

 

Aplikacja ofertowa została umieszczona na stronie internetowej www.nfz-wroclaw.pl (Dla Świadczeniodawcy - Kontraktowanie - Aplikacje).
Definicje postępowań dla poszczególnych zakresów świadczeń należy pobrać z Portalu Świadczeniodawcy z pola Zaopatrzenie Ortopedyczne - pokaż więcej ... -  Informator o postępowaniach na rok 2020.
 
         Świadczeniodawcy, którzy chcą zawrzeć z DOW NFZ umowy obowiązujące od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. proszeni są o złożenie wniosków o umowę do dnia 6 grudnia 2019 r. do godziny 16-tej w tym dniu. Wniosek (wnioski) o zawarcie umowy w terminach późniejszych może zostać złożony w kolejnych miesiącach 2020 r., co będzie podstawą do rozpatrzenia wniosku (wniosków) pod kątem umowy obowiązującej od 1. dnia kolejnych miesięcy  2020 r. do 31.12.2021 r.
        Warunkiem przygotowania wniosku o umowę jest rejestracja na Portalu Świadczeniodawcy. Podmioty, które nie posiadają dostępu na Portal Świadczeniodawcy (nie otrzymały kodu Świadczeniodawcy), powinny dokonać rejestracji na stronie www.nfz-wroclaw.pl (Dla Świadczeniodawcy - Systemy informatyczne - Portal Świadczeniodawcy) oraz zawrzeć z DOW NFZ umowę upoważniającą do korzystania z Portalu.
 
        Wnioskodawca w Portalu Świadczeniodawcy w zakresie Portalu Potencjału zobowiązany jest do wprowadzenia danych (dot. struktury, harmonogramów pracy, personelu, produktów handlowych wraz z   zestawami tych produktów) w celu przygotowania profilu ofertowego, który po wyeksportowaniu będzie mógł być zaimportowany do aplikacji ofertowej. System SOP dostępny jest po zalogowaniu się na Portal Świadczeniodawcy. Dokładna instrukcja obsługi SOP dostępna jest na stronie internetowej www.nfz-wroclaw.pl (Dla Świadczeniodawcy - Systemy informatyczne - Portal Świadczeniodawcy).
Dalsze postępowanie zostało opisane w aplikacji ofertowej w zakładce „Pomoc”.

Prosimy o drukowanie skróconej wersji wniosków o umowę, tj. tylko cz. I i VI (opcja dostępna w aplikacji ofertowej) oraz w miarę możliwości o wydruki dwustronne.

 

W załączeniu:

 

Zarządzenie 131/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dn. 01.10.2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.12.13 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie

 

 

 

Tadeusz Pławiak
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych