logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Zaopatrzenie ortopedyczne

Komunikat dla świadczeniodawców posiadających umowy ZPO ważne do 31.12.2021 r.

2019-11-07

   

Dolnośląski OW NFZ informuje, że świadczeniodawcy posiadający ważne do 31.12.2021 r. umowy w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne nie muszą składać wniosków o zawarcie umów w tym rodzaju świadczeń na okres od 01.01.2020 r., ponieważ w systemie informatycznym DOW NFZ utworzone zostaną automatyczne szablony umów.

W związku z powyższym, prosimy o weryfikację oferowanego asortymentu oraz harmonogramów pracy i przekazanie ewentualnych zmian poprzez Portal Świadczeniodawcy w terminie do 15.11.2019 r. Informacje o  wprowadzonych zmianach prosimy przekazać na adres mailowy zpo@nfz-wroclaw.pl

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 01.10.2019 r. obowiązuje Zarządzenie nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne. Prosimy o zwrócenie uwagi na §12 i §13 Zarządzenia, które wchodzą w życie z dn. 01.01.2020 r. Treść Zarządzenia dostępna jest na stronie internetowej Centrali NFZ Zarządzenie 131/2019/DSOZ

 

 

Tadeusz Pławiak
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych