logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Komunikaty dla farmaceuty

Dokument dotyczący zasad realizacji e-recept

2019-11-05

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu, realizując obowiązek wynikający z § 6 ust. 3 pkt 3) załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. z 2013 r. poz. 364 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu do wykorzystania dokument dotyczący zasad realizacji e-recept.

Załączniki w postaci elektronicznej zawierają dokumenty w grafice czarno-białej i kolorowej oraz w dwóch formatach papieru: A3 i A4.

Podmiot prowadzący aptekę jest zobowiązany do umieszczenia tej informacji w aptece w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

 

Joanna Krzywkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

  źródło: Centrala NFZ

Pliki do pobrania
e-recepta_dla_aptek_A3-do-druku-czarnobialego - 2057 kB
e-recepta_dla_aptek_A3-do-druku-kolorowego - 2524 kB
e-recepta_dla_aptek_A4_do-druku-czarnobialego - 2055 kB
e-recepta_dla_aptek_A4-do-druku-kolorowego - 2528 kB