logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Świadczeniodawcy realizujący umowy w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna kończące się z dniem 31 grudnia 2019 r. (typ umowy: 02/1 AOS- świadczenia w poradniach i 02/4 KAOS)

2019-09-11

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (DOW NFZ) uprzejmie informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zamieszczono informację dotyczącą umów w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (umowy 02/1/i 02/4) w zakresie przedłużenia terminu ich obowiązywania do dnia 30 czerwca 2021 r. Pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie, w formie określonej w załączonym do pisma formularzu, podpisane ze strony świadczeniodawcy przez osoby upoważnione, prosimy dostarczyć do DOW NFZ do dnia 30 września 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że brak zgody lub nieprzedstawienie stanowiska we wskazanym wyżej terminie, skutkować będzie zakończeniem obowiązującej strony umowy w rodzaju AOS z dniem 31.12.2019 r.

 

 

 

 

kontakt w sprawie: 71 7979384

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  WSOZ

Pliki do pobrania
Oświadczenie - 12 kB