logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Zamówienia publiczne

WAG.261.3.5.2019 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2019-08-12

   Część I Zakup serwerów
Część II Zakup macierzy
Część III Wymiana przełączników

  

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - 144 kB
Specyfikacja
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - 824 kBZałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia cz 1. Zakup serwerów - 1020 kBZałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia cz 2. Zakup macierzy - 844 kBZałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia cz 3. Wymiana przełączników - 1154 kBZałącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - 114 kBZałącznik Nr 3 do SIWZ - Projekt umowy Cz 1 Zakup serwerów - 649 kBZałącznik Nr 3 do SIWZ - Projekt umowy Cz 2 Zakup macierzy - 587 kBZałącznik Nr 3 do SIWZ - Projekt umowy Cz 3 Wymiana przełączników - 640 kBZałącznik Nr 3 do SIWZ - Projekt Umowy Klauzula infromacyjna RODO - 462 kBZałącznik Nr 3 do SIWZ - Projekt umowy o zachowaniu poufności w NFZ - 465 kBZałącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw - 26 kBZałącznik Nr 5 do SIWZ - Klauzula informacyjna RODO - 25 kBZałącznik Nr 6 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny - 22 kBJednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) - 92 kBJednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) - 141 kBJednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) - 93 kB
Korespondencja
Maksymalna wysokość środków jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia - 11 kB