logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Weryfikacje i walidacje

Dot. świadczeń PSY w zakresie 04.2701.001.02 (świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyj-ne dla dzieci i młodzieży) i ich negatywnej weryfikacji (kod 5160044/51690091)

2019-07-30

   

            W ramach weryfikacji kontrolnej sprawozdawczości z I półrocza 2019 roku zidentyfikowano nieprawidłowości w zakresie 04.2701.001.02 polegające na rozliczaniu świadczeń przy pomocy nieaktualnych produktów jednostkowych: 5.15.12.0000004 i 5.15.12.0000006.

            Z uwagi na niedogodności świadczeniodawców związane z zakwestionowaniem ww. świadczeń i w konsekwencji generacją korekt rozliczeń w czasie, w którym dokonywane jest rozlicznie za lipiec 2019 roku ww. świadczenia zostały oznaczone tzw. „ostrzeżeniem” (zamiast „błędu”) o kodach: 5160044/51690091.

            W terminie do 29 sierpnia 2019 roku, w dogodnym dla świadczeniodawców momencie, należy dokonać korekt przedmiotowych świadczeń (zamiana ww. produktów jednostkowym na odpowiadające im właściwe, tj. .15.12.0000207 lub 5.15.12.0000208 lub 5.15.12.0000303). Poprawa danych rozliczeniowych będzie skutkowała korektą rozliczenia („in minus”, a następnie „in plus”).

            Po ww. terminie Fundusz przywróci „błędy” (w miejsce „ostrzeżeń”) i dokona korekty rozliczeń.

Łukasz Sendecki
Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  WEF/DWR