logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Weryfikacje i walidacje

Przypisywanie kodów świadczeń wg Ministra Zdrowia, a zaostrzenie parametrów weryfikacji w zakresie błędu 50601037- przekazano nieprawidłowy kod wg MZ

2019-06-05

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wdrożona w 2014 roku centralna reguła weryfikacyjna (CRW) o kodzie 50601037 sprawdzająca poprawność przypisania kodów świadczeń (kod funkcji ochrony zdrowia powiązany z kodem jednostki statystycznej)[1] do konkretnego świadczenia opieki zdrowotnej, ma służyć uporządkowaniu informacji sprawozdawanych przez świadczeniodawcę w ramach raportu statystycznego, w celu uzyskania spójnych danych wykorzystywanych przez Ministerstwo Zdrowia w celach statystycznych i analitycznych.

Reguła, działając przez pięć lat na statusie ostrzeżenia, w przypadku złego przyporządkowania kodu generowała Państwu informację w postaci komunikatu zwrotnego. W okresie tym NFZ na podstawie Państwa uwag rozszerzał i modyfikował mapę przyporządkowującą kody MZ do świadczeń NFZ. Z uwagi na fakt, że przyporządkowanie kodów do poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej kontraktowanych w ramach umów z NFZ sprawia nadal trudność, zdecydowano, że przestawienie działania reguły na status błędu krytycznego będzie następować z miesięcznym opóźnieniem, aby dać Państwu dodatkowy okres na wprowadzenie poprawek lub uzupełnień. W praktyce będzie to wyglądało w sposób następujący: świadczenia nieprawidłowo przyporządkowane, a zrealizowane np. w czerwcu br., zostaną przy rozliczeniu w lipcu oznaczone jako ostrzeżenie, natomiast dopiero w sierpniu waga błędu zostanie zmieniona na błąd krytyczny. Wyniki weryfikacji w raportach złożonych za wcześniejsze miesiące (styczeń-maj) zostaną utrzymane na statusie ostrzeżenia.

Informujemy ponadto, że zastrzeżenia w zakresie przyporządkowania kodów MZ możecie Państwo zgłaszać bezpośrednio do pracowników DOW NFZ, mailem, na adresy mateusz.sniezek@nfz-wroclaw.pl lub danuta.nowak@nfz-wroclaw.pl. Wniesione uwagi będą rozpatrzone i w uzasadnionych przypadkach zostaną uwzględnione w parametryzacji sprawdzenia.

 

[1] Tabela nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 192).

Łukasz Sendecki
Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  WEF/DWR