logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rozliczenia - komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców.

2019-02-12

   

W związku z opublikowaniem zarządzenia nr 5/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16.01.2019r. w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych DOW NFZ przedstawia zasady rozliczania
dodatkowych środków.

Zgodnie z ww. zarządzeniem do rachunku za świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w okresie
sprawozdawczym przez osoby, o których mowa w § 1 pkt 1  lit a, b i c zarządzenia świadczeniodawca
dołącza oświadczenie potwierdzające dokonanie stosownych wypłat.

Wzór oświadczenia, określony jest:

1.     w załączniku nr 2a do zarządzenia – dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne;

2.     w załączniku nr 2b do zarządzenia – dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne

3.     w załączniku nr 2c do zarządzenia - dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń przy udziale podwykonawcy.

 

Dodatkowo DOW NFZ informuje, że wzory oświadczeń do faktur składanych za środki na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510, z późn. zm.) pozostają bez zmian. tj.

1.     Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia nr 99/2018/DSOZ – dla wszystkich
rodzajów umów za wyjątkiem umów w rodzaju POZ.

2.     Oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do umowy POZ – dla umów w rodzaju POZ.

 

 

Podpis:

Łukasz Sendecki

Naczelnik Wydziału

Ekonomiczno-  Finansowego

   

Kontakt:

Wydział Ekonomiczno-Finansowy

Dział Rozliczania Umów

Tel. 71 79 79 w. 494, 235; 495; 391; 455;

403; 402;  428; 373

 

W załączeniu wzory oświadczeń:

- załącznik nr 2a do zarządzenia

- załącznik nr 2b do zarządzenia

- załącznik nr 2c do zarządzenia

- załącznik nr 1 do zarządzenia  

- załącznik nr 6 do umowy POZ

Łukasz Sendecki
Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

Pliki do pobrania
załącznik nr 2a do zarządzenia - 17 kB
załącznik nr 2b do zarządzenia - 17 kB
załącznik nr 2c do zarządzenia - 17 kB
załącznik nr 1 do zarządzenia - 17 kB
załącznik nr 6 do umowy POZ - 30 kB