logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2019

2018-12-04

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (DOW NFZ) informuje, że 4 grudnia 2018 roku zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresach:

• świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

• świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

• świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

• świadczenia pielęgniarki szkolnej,

• transport sanitarny w poz,

na czas nieoznaczony od 1 stycznia 2019 roku.

W związku z powyższym Dyrektor DOW NFZ zaprasza Państwa do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku.

 

Nowi świadczeniodawcy, którzy nie realizowali w 2018 r. umowy w rodzaju: POZ

Wniosek o zawarcie umowy, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Nr 120/2018/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm.).

Termin składania wniosków do 19 grudnia 2018 roku.

Świadczeniodawcy posiadający umowy wieloletnie niewygasające z dniem 31.12.2018 r.

 

DOW NFZ zwraca się z prośbą do świadczeniodawców, których umowy nie wygasają z końcem okresu rozliczeniowego o złożenie załącznika nr 15 do zarządzenia nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm.) – oświadczenie o aktualizacji potencjału obowiązujące w okresie rozliczeniowym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku z zaznaczeniem zakresu świadczeń na jakie została zawarta umowa z Funduszem, w terminie do dnia do 18 grudnia 2018 r.

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ