logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat AOTMiT

2018-10-08

   

Na podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.)

 

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

 

informuje

 

o wszczęciu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji procedury występowania do instytutów, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wnioskami o nieodpłatne udostępnienie danych z zakresu leczenia szpitalnego identyfikowanych produktami rozliczeniowymi z katalogu JGP.

 

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja

http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku,

od 5 października 2018 r.

 

Tadeusz Pławiak
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

  .