logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Weryfikacje i walidacje

Informacja o oczekiwanym sposobie przekazywania danych dot. świadczeń związanych z usunięciem zaćmy

2018-08-10

   

            W związku z wprowadzeniem zarządzeniem nr 63/2018/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych nowego elementu sprawozdawczego dotyczącego świadczeń związanych z usunięciem zaćmy (nfz:okulistyka) Fundusz informuje o oczekiwanym sposobie przekazywania danych.

            Sprawozdawanie przedmiotowego elementu komunikatu SWIAD obowiązuje w przypadku następujących świadczeń jednostkowych, realizowanych w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne:

·         5.51.01.0002101 – B18g usunięcie zaćmy (kategoria I),

·         5.51.01.0002102 – B19g usunięcie zaćmy (kategoria II),

·         5.52.01.0001526 – kontrolna porada specjalistyczna po zabiegu związanym z leczeniem zaćmy,

·         5.52.01.0001528 – wizyta kwalifikacyjna do zabiegu usunięcia zaćmy (w trybie ambulatoryjnym).

Atrybut dotyczący ostrości wzroku należy wypełnić dla wszystkich powyżej wymienionych świadczeń, po przeprowadzeniu badania z wykorzystaniem powszechnie stosowanej do tego celu tablicy Snellena, określając wynik w zapisie dziesiętnym.

Informacja o powikłaniach (pęknięcie, zapalenie) należy sprawozdać odpowiednio:

·         dla wizyty kwalifikacyjnej i zabiegów usunięcia zaćmy – wartość parametru „N”,

·         dla porady kontrolnej – wartość parametru odpowiednio dla stanu faktycznego („T” lub „N”).

 

Obowiązek powyżej opisanej sprawozdawczości wymagany jest dla świadczeń zakończonych po 30 czerwca 2018 roku.

 

Łukasz Sendecki
Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  WEF/DWR