logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

WAŻNE – dot. obowiązków sprawozdawczych i terminu weryfikacji m.in. pierwszego półrocza 2018 roku (w tym PSZ)

2018-07-13

   

            W związku ze zbliżającym się okresem wyliczania wartości ryczałtu PSZ na kolejny okres rozliczeniowy (lipiec-grudzień 2018 roku) przypominamy, że:

·         zgodnie z § 23 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.), zwanego dalej „OWU”, świadczeniodawcy, w tym również świadczeniodawcy udzielający świadczeń na podstawie umów PSZ, zobligowani są do składania oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu rachunków i raportów statystycznych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni;

·         zgodnie z § 23 ust. 1 OWU świadczeniodawcom przysługuje prawo korygowania raportów statystycznych za zrealizowane świadczenia opieki zdrowotnej do 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego umowy. Dla umów realizowanych w 2017 roku w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej termin ten przypada na 9 sierpnia 2018 roku.

 

Jednocześnie informujemy, że najpóźniej do 15 sierpnia 2018 roku oddziały wojewódzkie NFZ rozpoczną wsteczną weryfikację kontrolną raportów statystycznych przesłanych przez świadczeniodawców za zrealizowane w pierwszym półroczu świadczenia. Wyniki weryfikacji zostaną udostępnione świadczeniodawcom poprzez Portal Świadczeniodawcy w terminie do 14 dni od rozpoczęcia procesu wstecznej weryfikacji.

 

W terminie do 15 września 2018 roku świadczeniodawcy będą mieli możliwość wyjaśnienia lub skorygowania kwestii spornych związanych z wynikami weryfikacji.

 

W procesie wyliczania wartości ryczałtu PSZ na kolejny okres rozliczeniowy (lipiec-grudzień 2018 roku) zostaną uwzględnione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22 września 2017 roku w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1783), wyłącznie świadczenia poprawnie zweryfikowane według stanu na 15 września 2018 roku. Po tym dniu przesyłane raporty statystyczne nie będą miały wpływu na wyliczenie wysokości ryczałtu PSZ.

 

Dariusz Kłos
Z-ca Dyrektora DOW NFZ
ds. Ekonomiczno-Finansowych

  WEF