logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Dla świadczeniodawców realizujących programy lekowe - dotyczy SMPT - moduł Rak płuca

2018-06-14

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki przekazuje informacje dotyczące rozbudowy elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (SMPT) dla modułu Rak płuca.

W aplikacji SMPT  udostępnione zostało  na środowisko produkcyjne dostosowanie w module – Rak płuca Program lekowy Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca  (ICD-10  C 34) oraz Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu (ICD-10 C 34), które wprowadza następujące zmiany w funkcjonalności modułu:

 • umożliwia rejestrację  terapii ozymertynibem,
 • blokuje od 1 stycznia 2018 r. możliwość wprowadzania danych związanych z  terapią pemetreksedem,
 • umożliwia ponowną rejestrację danych w SMPT (wznowienie leczenia) w sytuacji zakończenia programu z powodu nieakceptowanej toksyczności.

Problemy związane z funkcjonowaniem systemu należy zgłaszać na adres e-mail: smpt@nfz.gov.pl. W zgłoszeniach prosimy o podawanie następujących informacji:

 • Imię i nazwisko osoby wnioskującej,
 • Login w aplikacji osoby wnioskującej,
 • telefon kontaktowy osoby wnioskującej,
 • Kod świadczeniodawcy i pełne dane teleadresowe,
 • Numer programu w aplikacji SMPT i nazwa programu lekowego.

W zakresie funkcjonowania systemu oraz w zakresie realizacji zgłoszonych konsultacji pomocy udzielają także pracownicy pomocy technicznej firmy Asseco, tel. 32 604 46 59, 32 604 46 69.Joanna Krzywkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

  tel. kontaktowy 71 79 79 183