logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat Prezesa AOTMiT

2018-06-06

   

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.)

oraz planu taryfikacji na rok 2018,

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń z obszaru chorób nowotworowych.

 

Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych

do ustalenia taryfy świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w obszarze: choroby nowotworowe. Świadczeniodawcy mogą udostępnić dane z rodzaju leczenie szpitalne oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” od 30 maja 2018 roku”.

Andrzej Oćwieja
Dyrektor DOW NFZ

  .