logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rozliczenia - komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 03/8 (PSZ) oraz Umów 03/5 (programy lekowe) i 03/3 (chemioterapia) realizujących jednocześnie umowy 03/8.

2018-06-06

   

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 23.04.2018 roku (pt. „Informacja nt. okresów rozliczeniowych w odniesieniu do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w 2018 roku”), Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że  dla Umów 03/8 (PSZ) oraz Umów 03/5 (programy lekowe) i 03/3 (chemioterapia) realizujących jednocześnie umowy 03/8 ustalono  2 okresy rozliczeniowe  w przedziałach czasowych od 1.01.2018r. do 30.06.2018r. oraz od 1.07.2018r. do 31.12.2018r.

W  związku z powyższym w oparciu o  przepisy § 23 ust. 1 i  § 27 ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 poz. 1146), Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, przypomina o ostatecznych terminach rozliczenia umów, dla których I okres rozliczeniowy zakończy się z dniem 30.06.2018 roku:

-  09 sierpnia 2018r. mija termin prawa świadczeniodawcy do korygowania raportu statystycznego za świadczenia udzielone w okresie styczeń – czerwiec 2018r. (po tym dniu nastąpi blokada możliwości przekazywania raportów statystycznych),

-  14 sierpnia 2018r.  upływa  ostateczny termin rozliczenia wykonania umowy (po tym dniu nastąpi blokada możliwości zlecania naliczania świadczeń do zapłaty, czyli generacji szablonów rachunku).

 

W związku z tym prosimy o dokonanie wszystkich rozliczeń w terminach podanych powyżej.

 

 

 

 

Kontakt:

Wydział Ekonomiczno-Finansowy

Dział Rozliczania Umów

Tel. 71 79 79 w. 494; 481; 495; 417; 455;

403; 235; 402; 391; 428; 373

 

Dariusz Kłos
Z-ca Dyrektora DOW NFZ
ds. Ekonomiczno-Finansowych