logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

2018-05-15

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (DOW NFZ) przypomina, iż z dniem 31 maja 2018 roku kończy się okres przejściowy przewidziany w Ustawie z dnia 25 września 2015r. o zawodzie fizjoterapeuty  (Dz. U. z 2018 r. poz. 505).  Oznacza to, iż od dnia 1 czerwca 2018 r., personel udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w charakterze fizjoterapeuty i technika fizjoterapii nie może być zatrudniony lub prowadzić działalności gospodarczej, bez posiadania prawa wykonywania zawodu.

Tym samym, zgodnie z art. 136 cyt. powyżej ustawy osoby, które nie dokonają potwierdzenia kwalifikacji i po dniu 31 maja 2018 r. będą udzielały świadczeń w zakresie fizjoterapii bez wymaganych uprawnień, popełniają przestępstwo zagrożone grzywną. Natomiast podmiot dopuszczający do udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielania tych świadczeń, popełnia wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny (art. 139 ww. ustawy).

Ponadto DOW NFZ przypomina o konieczności aktualizacji danych dotyczących numeru prawa wykonywania zawodu dla fizjoterapeutów i techników fizjoterapii realizujących świadczenia medyczne w ramach podpisanych z Funduszem umów. Aktualizacji danych należy dokonać w dostępnej dla Świadczeniodawców aplikacji Portal Świadczeniodawcy (ścieżka: Moje pełne dane - Personel - Grupy zawodowe). Pełna informacja na temat składania wniosków i wymaganych dokumentów w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty znajduje się na stronie www.kif.info.pl

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ