logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie terminu zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

2016-07-27

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, że zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2015,poz.1628), informacje dotyczące liczby etatów pielęgniarek i położnych  należy przekazać do DOW NFZ za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy do dnia 14 sierpnia 2016 roku.

Zakres przekazywanych poprzez Portal Świadczeniodawcy danych obejmuje wyłącznie liczbę etatów pielęgniarek i położnych wg stanu zatrudnienia na dzień 1 sierpnia 2016r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 4 ust. 3 ww rozporządzenia, „nieprzekazanie przez świadczeniodawcę informacji, o której mowa w ust 1, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2 % kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej „.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami tel.:

 

AOS – 71 7979384

LSZ – 71 7979338, 7979388

PSY – 71 7979279

REH – 71 7979239

STM – 71 7979383

PRO – 71 7979215

SOK – 71 7979269

SPO/OPH – 71 7979213

 

Genowefa Ulman
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ