logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Wykaz świadczeniodawców, którzy nie złożyli załącznika nr 4 do umowy POZ (DPS)

2015-08-12

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu w nawiązaniu do komunikatu z 06.07.2015 roku dotyczącego terminu przekazania załącznika nr 4 do umowy POZ (DPS) informuje, iż następujący świadczeniodawcy nie wywiązali się z powyższego obowiązku:

 

3102549

3102948

3202056

3202417

3202430

3301037

3302399

 

Wydział Informatyki – Dział Kart Elektronicznych przypomina, że załącznik nr 4 do umowy POZ (informacja o aktualnej liczbie podopiecznych DPS, placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych, resocjalizacyjnych objętych przez świadczeniodawcę świadczeniami lekarza POZ / pielęgniarki POZ) składany do 7 lipca 2015 roku dotyczy  II półrocza 2015 roku.

Niezbędne jest umieszczenie na załączniku numeru umowy aktualnej na 2015 rok wraz z kodem świadczeniodawcy. Prosimy o uzupełnienie braków w dokumentacji do 31 sierpnia 2015 roku. Niedostarczenie w wymaganym terminie załącznika określonego w umowie skutkować będzie przygotowaniem dla ww. świadczeniodawców korekty finansowej w przedmiotowym zakresie.

 

 

Telefon kontaktowy w przedmiotowym zakresie: 71 7979426.

Filip Gorczyński
Kierownik Działu
Aplikacji i Baz Danych