logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Ważne informacje

Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z DOW NFZ. EKUZ, zlecenie, wniosek załatw sprawę korespondencyjnie!

2020-03-12
W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu, zachęca do załatwiania większości spraw drogą korespondencyjną lub online. Bardzo...

WAŻNE: Rozliczenia umowy o udzielanie świadczeń na podstawie 1/12 wartości kontraktu – dotyczy wszystkich rodzajów umów za wyjątkiem: lecznictwo uzdrowiskowe, POZ, świadczeń rozliczanych w SIMP

2020-04-01
W związku z zapisami § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Dz. U....

WAŻNE - rozliczanie "3% wartości świadczeń" (w związku z zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ "COVID-19") – ogłoszenie nr 4

2020-08-06
W nawiązaniu do komunikatów z dnia 31.07.2020 roku Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje w sprawie. W dniu dzisiejszym zostały zweryfikowane wnioski o ustalenie numeru...

WAŻNE - rozliczanie "3% wartości świadczeń" (w związku z zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ "COVID-19") – ogłoszenie nr 3

2020-07-31
W uzupełnieniu komunikatu z dnia 31.07.2020 roku W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku o ustalenie numeru konta bankowego z portalu możliwe jest zastosowanie wzoru wniosku będącego zał...

Komunikat dotyczący wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

2020-05-29
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że od 1 stycznia 2020 r. możliwe jest wystawianie, weryfikacja i potwierdzanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne za pośrednictwem serwisów interne...

WAŻNE (dotyczy ŚWIADCZENIODAWCÓW) – załatwianie spraw w NFZ poprzez pocztę elektroniczną (AKTUALIZACJA)

2020-03-20
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje wszystkich Świadczeniodawców do załatwiania spraw z DOW NFZ oraz przekazywania korespondencji drogą elektroniczną. Od dnia 23...

Komunikat dla świadczeniodawców – interfejs dostępowy WSBroker

2020-07-10
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 24 czerwca 2020 roku dot. nowego kanału do przekazywania komunikatów sprawozdawczych za pomocą interfejsu dostępowego WSBroker https www.nfz wroclaw.pl default2.aspx...

Komunikat dotyczący wystawiania recept dla pacjentów powyżej 75 roku życia

2020-07-03
Od 1 października 2020 r. recepty 75 wystawią nie tylko lekarz i pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, ale również inni pracownicy medyczni 1 lipca 2020 r. w życie wchodzą przepisy przyznające...

WAŻNE - rozliczanie "3% wartości świadczeń" (w związku z zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ "COVID-19")

2020-07-17
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku z zarządzeniem nr 104 2020 DSOZ Prezesa NFZ z 8 lipca 2020 roku zmieniającym zarządzenie nr 32 2020 z 8 marca 2020 ro...

RECEPTY WYSTAWIONE OSOBOM NIEUPRAWNIONYM W 2016 ROKU

2020-07-24
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, iż w wyniku weryfikacji danych przekazanych przez apteki stwierdzono wystawienie przez lekarzy zatrudnionych u Świadc...