logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od kwietnia 2024 roku do czerwca 2024 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów

2024-07-17
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej weryfikacji przedstawionych do rozliczeń list świadczeniobiorców zaliczonych do zapłaty za okres od kwietnia 2024 roku do czerwca 2024 roku w ramach realizowan...

KOMUNIKAT ZBPOZ - UZUPEŁNIENIE SPRAWOZDAWCZOŚCI POZ ZA PÓŁROCZE 2024 r.

2024-07-12
Na podstawie ustawy 1 oraz zarządzenia 2 po stronie świadczeniodawcy spoczywa obowiązek przekazania do systemu informatycznego DOW NFZ sprawozdawczość POZ w postaci pliku XML typu ZBPOZ Sprawozdaw...

Informacja o ogłoszeniu postępowań uzupełniających w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

2024-07-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 12 lipca 2024 r. roku zostało ogłoszone postępowanie poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotne...

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów na realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 Plus”

2024-07-11
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Adres 50 525 Wrocław ul. Joannitów 6 zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów na realizację programu pilotażowego z zakresu „Profil...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na rok 2025

2024-07-10
Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez...

Zapisy na badania w ramach programu pilotażowego Profilaktyka 40 Plus

2024-07-05
Informujemy, że od 1 lipca 2024 r. na badania z programu Profilaktyka 40 PLUS można się zapisać za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta lub bezpośrednio u świadczeniodawcy, który ma zawartą umow...

Aktualny skład Rady DOW NFZ V kadencji

2024-07-02
Skład Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ powołany zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 196 z dnia 11 maja 2021 r., zmieniony zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 59 z 27 lutego 2024...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za czerwiec 2024r.

2024-06-28
Wydział Ekonomiczno Finansowy informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za czerwiec 2024 r. w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 7...

NFZ01-WAG.2150.2.6.2024 - Zaproszenie do składania ofert

2024-06-27
Dostawa i montaż węzła cieplnego...

Uchwała Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z 25 czerwca 2024 roku

2024-06-26
25 czerwca 2024 roku Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia podjęła Uchwałę Nr 3 2024 V w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Dolnośląskiego Oddziału Woje...

Posiedzenie Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 25 czerwca 2024 roku

2024-06-26
25 czerwca 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z następującym porządkiem obrad Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad....

Harmonogram postoju mammobusów w lipcu 2024 r.

2024-06-26
Zapraszamy panie w wieku 45 74 lata na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”. W lipcu mammobusy odwiedzą na Dolnym Śląsku poniższe powiaty Powiat bolesławiecki 23 lipc...

Program Profilaktyka 40 PLUS przedłużony

2024-06-25
Na badania z programu Profilaktyka 40 PLUS można zapisać się pod nowym numerem telefonu 800 69 60 64. Z badań można skorzystać do 31 grudnia 2024 roku. Pod numerem 800 69 60 64 można również wypełnić...

Informacja o ogłoszeniu postępowań uzupełniających w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

2024-06-24
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 20 czerwca 2024 r. roku zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot...

Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych w rodzaju świadczeń leczenie stomatologiczne

2024-06-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 18 czerwca 2024 r. zostało ogłoszone postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie Centrum Zdrowia Psychicznego.

2024-06-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 18 czerwca 2024 r. zostało unieważnione postępowania nr 01 24 000176 PPZ 18 4 13 prowadzone w trybie wnioskowym, poprzed...

Prace serwisowe

2024-06-12
Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi, od godziny 17.00 w dniu 14 czerwca 2024 r. piątek do godziny 20.00 w dniu 16 czerwca 2024 r. niedziela wystąpią utrudnienia w dostępi...

NFZ01-WAG.251.4.2024 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2024-06-11
Obsługa serwisowa Centrów Przetwarzania Danych...

Uchwały Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10.06.2024 r.

2024-06-10
W dniu 10 czerwca 2024 r. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia podjęła 1. Uchwałę Nr 1 2024 V w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonan...

Posiedzenie Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 10 czerwca 2024 roku

2024-06-10
10 czerwca 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z następującym porządkiem obrad 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad. 2...