logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

Harmonogram postoju mammobusów w grudniu 2023 r.

2023-12-11
Zapraszamy panie w wieku 45 74 lata na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”. W grudniu mammobusy odwiedzą na Dolnym Śląsku poniższe powiaty Powiat dzierżoniowski 14 g...

Informacje o aptece, która zawarła z Funduszem umowę na realizację zalecanych szczepień ochronnych

2023-12-11
Fundusz prezentuje bieżące dane o zawartych umowach – w tym o umowach na realizację zalecanych szczepień ochronnych na stronach Informator o umowach gt gt Rodzaj świadczenia – Inne usługi realizo...

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Rehabilitacja lecznicza.

2023-12-08
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 8 grudnia 2023 r. ogłoszono poniższe postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki...

Komunikat w sprawie zmiany numeru telefonu infolinii na szczepienia przeciwko HPV i Profilaktykę 40 PLUS

2023-12-08
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zmieniony zostaje numer telefonu infolinii na zapisy na szczepienia przeciwko HPV i Programu Profilaktycznego 40 PLUS. Od dnia...

Informacja o ogłoszeniu postępowania w trybie rokowań w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

2023-12-07
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 7 grudnia 2023 r. roku zostało ogłoszone postępowanie w trybie rokowań poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opie...

Komunikat o ogłoszeniu postępowania konkursowego w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

2023-12-06
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 6 grudnia 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotn...

Szczepienia przeciw grypie, COVID-19 i pneumokokom. Co warto wiedzieć?

2023-12-06
W poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej i w aptekach, które podpiszą umowę z NFZ, zaszczepisz się przeciw grypie, COVID 19 1 i pneumokokom. Na szczepienie przeciw grypie i pneumokokom potrzebuje...

Zaproszenie do składania Wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w

2023-12-05
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 5 grudnia 2023 r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w centra...

Harmonogram postoju mammobusów w grudniu 2023 r.

2023-12-04
Zapraszamy panie w wieku 45 74 lata na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”. W grudniu mammobusy odwiedzą na Dolnym Śląsku poniższe powiaty Powiat dzierżoniowski • 14 gru...

Informacja dotycząca wartości umów wieloletnich w roku 2024 w rodzaju AOS, LSZ, PSY, REH, STM, SOK, PRO, OPH, SPO oraz Programy pilotażowe

2023-11-30
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje 1 o wartości umowy na kolejny okres rozliczeniowy w rodzajach ambulator...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie Centrum Zdrowia Psychicznego.

2023-11-30
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 30 listopada 2023 r. zostało unieważnione postępowanie poprzedzające zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w...

Aneksowanie umów w rodzaju Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne na 2024 r.

2023-11-30
W związku z planowanym aneksowaniem umów w rodzaju Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne na rok 2024 oraz zmianą kodów wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zd...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za listopad 2023r.

2023-11-30
Wydział Ekonomiczno Finansowy informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za listopad 2023 r. w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 7...

Plan zakupu 2024

2023-11-30
W zał. tabela B 2...

Koniec z maściami nawet po 200 tys. zł. Rynek leków recepturowych będzie uregulowany

2023-11-30
Refundacja leków recepturowych, czyli leków na receptę, które farmaceuta przygotowuje w aptece, stale rośnie. Szacujemy, że w tym roku przekroczy ona 700 mln zł.To środki, które musi wyłożyć Narodowy...

Wykaz limitów finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego służącego do sporządzenia leku recepturowego

2023-11-30
Zgodnie z przepisami prawa przedstawiamy pierwszy wykaz limitów finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego służącego do sporządzenia leku recepturowego.https www.nfz.gov.pl aktualnosci aktualn...

Sprawozdawczość w ramach umów 18/9 o realizację programu pilotażowego dotyczącego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej w ośrodkach realizujący świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

2023-11-29
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej analizy w ramach monitorowania realizacji umowy przez świadczeniodawców pod kątem przekazywanej do OW sprawozdawczości stwierdzono niekompletne przekazywanie d...

Uchwały Rady DOW NFZ z 27.11.2023 r.

2023-11-28
27 listopada 2023 roku Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia podjęła Uchwałę Nr 4 2023 V w sprawie zaopiniowania projektu planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na...