logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

Zmiana adresu kancelarii DOW NFZ

2021-12-07
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że kancelaria oddziału została przeniesiona na ul. Traugutta 55 we Wrocławiu. Godziny przyjmowania korespondencji od wszystkich klientów, w tym świadczeni...

Ogłoszenie o zmianie terminów w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

2021-12-03
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w poniższym postępowaniu konkursowym, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulato...

Informacja dotycząca wartości umów wieloletnich na rok 2022 w rodzajach AOS, LSZ typu 03/1, 03/6, 03/8 oraz Programy pilotażowe

2021-12-03
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje 1 o wartości umowy na kolejny okres rozliczeniowy w rodzajach leczenie...

WAG.261.1.201.2021 - Zaproszenie do składania ofert

2021-12-03
Wykonanie usługi dostosowania lokalu w Kłodzku na podstawie projektu adaptacji punktu obsługi ubezpieczonych oraz przedmiaru robót...

Informacja dotycząca wartości umów wieloletnich na rok 2022 w rodzaju LSZ typu 03/3, 03/5 oraz Programu pilotażowego CZP

2021-12-02
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje 1 o wartości umowy na kolejny okres rozliczeniowy w rodzajach leczenie...

Dodatek covidowy: personel niemedyczny otrzyma jednorazowo 5 tysięcy złotych

2021-12-02
Od 1 grudnia 2021 roku zmieniły się zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczaniem epidemii COVID 19. Nowelizacja polecenia Ministra Zdrowia dla NFZ wprowadza świadczenia jedno...

Ogłoszenie o rozpatrzeniu odwołania

2021-12-01
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu publikuje decyzję Nr 4 01 2021 odw dotyczącą rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania Nr 01 21 000058 LSZ 03 5 01, wniesionego przez Niepu...

Ogłoszenie o rozpatrzeniu odwołania

2021-12-01
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu publikuje decyzję Nr 5 01 2021 odw dotyczącą rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania Nr 01 21 000058 LSZ 03 5 01, wniesionego przez KCM C...

Informacja dotycząca wartości umów wieloletnich na rok 2022 w rodzaju STM, REH, SOK

2021-12-01
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje 1 o wartości umowy na kolejny okres rozliczeniowy w rodzajach leczenie...

Środa z Profilaktyką. Profilaktyka nietrzymania moczu

2021-12-01
Choć problem nietrzymania moczu dotyka częściej pań, występuje również u panów. Na całym świecie z tą chorobą zmaga się około 303 miliony kobiet i 121 milionów mężczyzn. Tylko w Polsce na tę przypadło...

Dot. składania wniosków o przedłużenie rozliczenia tzw. „1/12”

2021-12-01
Wydział Ekonomiczno Finansowy informuje, że wnioski o przedłużenie do końca 2023 roku rozliczenia tzw. „1 12” Dz.U.2021.2003 należy składać tylko i wyłącznie poprzez stosowną funkcjonalność Portalu...

Harmonogram postoju mammobusów w grudniu

2021-12-01
Harmonogram postoju mammobusów w grudniu Zapraszamy wszystkie panie w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatną mammografię w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Przedstawiamy listę miejsc, w których o...

WAG.261.1.199.2021 - Zaproszenie do składania ofert

2021-12-01
Dostawa papieru kserograficznego...

Ogłoszenie o rozpatrzeniu odwołania

2021-12-01
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu publikuje decyzję Nr 3 01 2021 odw dotyczącą rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania Nr 01 21 000058 LSZ 03 5 01, wniesionego przez Wrocł...

Informacja o wskaźnikach realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie OŚRODKA ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ

2021-12-01
W związku z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z późn. zm., D...

Informacja dla pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych do Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego PROVITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2021-11-30
Informujemy, że z dniem 30 listopada 2021 r. została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przez podmiot leczniczy Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno Leczni...

Komunikat dotyczący cen jednostek rozliczeniowych na rok 2022 w rodzaju ratownictwo medyczne

2021-11-30
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia cennik jednostek rozliczeniowych na rok 2022 w rodzaju ratownictwo medyczne rodzaj świadczeń zakres świadczeń j...

Plan zakupu świadczeń na rok 2022 w rodzaju RATOWNICTWO MEDYCZNE

2021-11-30
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia plan zakupu świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne na rok 2022 Część B2 Plan zakupu świadczeń publikacja Oddziału Wojewódzkiego...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za listopad 2021r.

2021-11-30
Wydział Ekonomiczno Finansowy informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za listopad 2021 r. w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 71 79...

Komunikat dla Świadczeniodawców posiadających zakresy skojarzone w ramach umów w rodzaju świadczeń leczenie stomatologiczne

2021-11-30
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą do świadczeniodawców posiadających w ramach umów w rodzaju świadczeń leczenie stomatologiczne zakresy skojarzone 07.0000.318.02 Świadczenia ogóln...