logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

2022-05-20
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 20 maja 2022 roku ogłoszono poniższe postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki...

Środa z Profilaktyką. Profilaktyka od najmłodszych lat. Otyłość.

2022-05-18
W Polsce problem nadmiernej masy ciała dotyczy już 30% dzieci w wieku wczesnoszkolnym i 22% młodzieży do 15 roku życia. Nasze ekspertki dr inż. Katarzyna Rolf z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dr Mart...

Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od stycznia 2022 roku do marca 2022 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów

2022-05-17
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w wyniku przeprowadzonej weryfikacji przedstawionych do rozliczeń list świadczeniobiorców zaliczonych do zapłaty za okres od st...

Ogłoszenie o odwołaniu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

2022-05-13
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 13 maja 2022 roku zostało odwołane postępowanie konkursowe numer 01 22 000093 AOS 02 1 01 poprzedzające zawarcie umów o udziela...

WAG.261.3.4.2022 - Ogłoszenie o przetargu tryb podstawowy

2022-05-13
Dostawa systemu zarządzania zdarzeniami i bezpieczeństwem informacji – tzw. SIEM, jego wdrożenie, świadczenie bezpłatnych usług gwarancji, wsparcia producenta oraz asysty technicznej wykonawcy...

Komunikat w sprawie mierników oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego

2022-05-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia DOW NFZ przypomina, że, zgodnie z art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ...

Informacja w sprawie przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ZPO na lata 2022-2027

2022-05-09
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ na podstawie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm. , za...

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

2022-05-05
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 4 maja 2022 roku ogłoszono poniższe postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki z...

Informacja dotycząca braku możliwości korzystania ze świadczeń udzielanych w ramach Ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny

2022-05-04
W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z dnia 15 grudnia 2021 r. wprowadzającą nowe brzmienie załącznika nr 8...

Harmonogram postoju dentobusu na terenie województwa dolnośląskiego w maju 2022 r.

2022-05-02
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia w załączeniu harmonogram postoju dentobusu w maju 2022 r. Świadczenia udzielane są przez świadczeniodawcę DIRECTMEDIC Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu p...

Gdzie się leczyć podczas majówki?

2022-04-29
Wielu z nas spędzi długi weekend majowy poza domem. Narodowy Fundusz Zdrowia podpowiada, gdzie znaleźć pomoc medyczną w świąteczne dni. W sytuacji nagłej choroby skorzystaj z najbliższego punktu noc...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za kwiecień 2022r.

2022-04-29
Wydział Ekonomiczno Finansowy informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za kwiecień 2022 r. w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 71 79...

ZMIANA TERMINU końcowego rozliczenia świadczeń związanych z COVID 19.

2022-04-29
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 11 kwietnia 2022r. informujemy, że zmianie ulega termin przekazania dokumentów rozliczeniowych za świadczenia udzielone do 31 marca 2022r., z 20 kwietnia 2022r. na 20...

Ogłoszenie o zmianie daty rozstrzygnięcia postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

2022-04-29
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zmianie ulega data rozstrzygnięcia postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych w rodzaju świadczeń leczenie stomatologiczne

2022-04-28
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 28 kwietnia 2022 r. zostały ogłoszone następujące postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń o...

Środa z Profilaktyką. Nabyte wady serca - niewyleczone choroby infekcyjne.

2022-04-28
Niewyleczona infekcja prowadzi do uszkodzenia serca. Wpływ na to ma angina, grypa, COVID 19. Około 60% chorych ma zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu gorączki reumatycznej, które jest powikłaniem...

Harmonogram postoju mammobusów w maju 2022 r.

2022-04-27
Zapraszamy panie w wieku 50 69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”. W maju mammobusy odwiedzą na Dolnym Śląsku poniższe powiaty. Powiat bolesławiecki 10 maja – O...

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Rehabilitacja lecznicza.

2022-04-25
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 22 kwietnia 2022 roku ogłoszono poniższe postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opi...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań w trybie konkursu ofert – programy lekowe

2022-04-22
Zmieniamy termin rozstrzygnięcia postępowań w sprawie zawarcia umów. Rodzaj leczenie szpitalne Typ umowy programy lekowe Numery postępowań 01 22 000074 LSZ 03 5 01 01 22 000078 LSZ 03 5 01 01...